MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

14.4.04 / dotaz č. 3457
Dobrý den,

měl bych dva dotazy.
1) Jaké můžou být náklady na 1 GJ tepelné energie u domovní plynové kotelny připravující teplo pro 16 bytových jednotek? (podlahová plocha - 1000 m2)
2) Jaký je předpokládaný nárust ceny zemního plynu a změna sazby DPH po vstupu do EU?
Vážený pane ,

Náklady na vytápění z domovní plynové kotelny obsahují fixní složku (nezávislou na množství vyrobeného tepla), která zahrnuje zejména amortizaci zařízení, náklady na údržbu, případně obsluhu, spotřebu elektrické energie pro čerpadla apod., a variabilní složku (přímo úměrnou množství vyrobeného tepla), která obsahuje zejména náklady na palivo.
Náklady na zemní plyn jsou nejpodstatnější složkou ceny tepla z plynové kotelny a při současné ceně 603 Kč/MWh a předpokládané průměrné roční celkové účinnosti kotelny včetně rozvodů 84 %, se započtením stálé platby za plynoměr, se promítají do ceny tepla částkou 221,70 Kč/GJ.
Tato cena obsahuje DPH ve výši 22 % a pokud bude sazba snížena na 19 %, mohlo by se to projevit snížením ceny o 2,5 %. Odhad dalšího vývoje je poměrně obtížný, neboť ani dřívější prognózy se úplně nepotvrzují. Kromě toho i v EU jsou mezi jednotlivými zeměmi zachovány značné rozdíly (viz např. http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=507&h=9 ) a není třeba předpokládat, že náš vstup bude mít výrazný vliv na cenu ZP. Cenu znatelně neovlivní ani případná další úprava sazby DPH, která už ani nemůže být významná.
Obecně cena zemního plynu poměrně značně kolísá a do jisté míry kopíruje situaci na světovém ropném trhu, u nás v kombinaci s pohybem USD/CZK. Např. v Kanadě roste od roku 1996 dosud průměrně o 24 % ročně, u nás od roku 2001 prakticky stagnuje, což bylo významně podpořeno posílením CZK vůči USD o cca 30 %. Na výše uvedené stránce najdete rovněž odkazy na stránky dokumentující dlouhodobý vývoj (stagnaci) cen ZP v SRN a Rakousku.
Fixní složku ceny tepla z plynové kotelny lze pokládat za přijatelnou ve výši cca 100 Kč/GJ a celková cena odpovídá přibližně současnému průměru ceny tepla ze soustav CZT.

S pozdravem
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  - tisk