MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.4.04 / dotaz č. 3459
Dobrý den,
majitel domu se chystá v nájemním bytě odstranit na své náklady přívod tepla a teplé vody CZT s tím, že umístí do bytu plynový kotel a provede rozvod ke stávajícím litinovým radiátorům.
V domě je jedna bytová jednotka 64 m2 a další prostory jsou nebytové - ty budou i nadále napojeny na výměník. Zdůvodňuje to tím, že v nepracovní dny nebude muset topit a uspoří.
Může toto provést bez souhlasu nájemníka ?
Neměl by nejdříve řešit zateplení objektu ?
Není ekonomičtější provoz při použití deskových ocelových radiátorů ( méně vody - rychlejší ohřev ) ?
Doporučujete vůbec variantu napojit kotel na litinové radiátory z r.1978 ?
Nebude mít nájemník vyšší náklady s plynovým topením a ohřevem vody ?
V jaké nejmenší místnosti může být umístěn kotel s výkonem 24kW ?
( v projektové přípravě je to WC 1x1,3m bez oken )
Odpověď na dotaz 1015

Váš dotaz zahrnuje široký okruh problémů ke kterým nejsou uvedeny potřebné vstupní hodnoty, proto se pokusíme v krátkosti odpovědět alespoň rámcově.
- Odpojování vytápění bytů ze systému CZT obecně není v souladu se schválenými územně plánovacími dokumenty regionů a záměry programů snižování ekologické zátěže. Ovšem Vámi uváděný případ, kdy je v objektu jedna bytová jednotka a ostatní prostory jsou nebytové (není uvedeno v jakém poměru). Je nutno posuzovat z hlediska rozdílných nároků na kvalitu a režim vytápění. Vytápění bytu vyžaduje zcela jiný režim v zásobování teplem. Z tohoto pohledu nelze hodnotit uvedený záměr negativně.
- Změna systému vytápění dle současné legislativy může provést vlastník objektu bez souhlasu nájemníka.
- Zateplení objektu je v každém případě přínosem a vede k úspoře tepla pro vytápění. Je to ovšem v kompetenci majitele objektu.
- Použití malotopných těles a rozvodů tepla je ekonomičtější a zajišťuje pružnost soustavy (rychlejší ohřev) napojení nového zdroje na zastaralé litinové radiátory je technicky možné na úkor provozní regulace systému.
- Náklady na centralizované vytápění plynem nejsou obecně vyšší než náklady na teplo dodávané z CZT. To znamená, že lze předpokládat, že dojde ke zvýšení nákladů pro nájemníka.
- Jako plynový zdroj doporučujeme závěsný kotel Turbo s nasáváním spalovacího vzduchu z venkovního prostoru. Jeho umístění není vázáno na velikost místnosti. Vámi uváděný výkon 24 kW je pro jeden byt (64 m2) předimenzován – optimální výkon je 10-12 kW.

Ing. Václav Kindl