MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

1.11.04 / dotaz č. 3737
Jsem vlastníkem bytu v panelovém domě o výměře asi 120 m/2 v posledním patře. Ročně platím asi okolo 45tisíc Kč za teplo a TUV (dálkový rozvod z plynové kotelny. Jsem přesvědčen, že pokud bych přešel na vlastní zdroj vytápění kondenzačním kotlem tak uspořím nemalé náklady. Mimo to TV je tak nekvalitní, že celá rodina prokazatelně trpí exémy z tohoto důvodu, což předpokládám lze odstranit ohřevem studené pitné vody.Navíc při silných mrazech mívám v bytě i 8°C a jinovatku v rozích. Tento stav se výrazně zlepšil po zateplení štítové stěny. Postupně měním i stávající okna za plastová. Nechal jsem si již vypracovat projekt a mám souhlas všech vlastníků bytů. Stavební úřad mi ale nechce tuto změnu povolit přestože k tomu zřejmě není žádný racionální důvod. Pokud vím energetická koncepce města zatím není zpracována takže není stanoven primární zdroj pro výrobu tepla. Rád bych věděl zda se tato změna jeví jako ekonomická a zda se dá nějak postupovat v případě blokování ze strany stavebního úřadu. Děkuji.
Z Vašeho dotazu na možnost změny vytápění v panelovém domě vyplývá, že jste spoluvlastníkem části domu. Váš dům byl zkolaudován na nějaký způsob vytápění- ústřední vytápění se zdrojem tepla rozvod CZT-dálkové teplo. Při změně způsobu vytápění musí být provedeno posouzení dopadů této změny v rámci stavebního řízení a nové kolaudace s vyjádřením všech účastníků řízení ( účastníci řízení budou spoluvlastníci domu, zřejmě orgány ochrany ovzduší, dodavatel tepla, atd na základě stavebního řízení). Na základě zahájeného stavebního řízení budou stanoveny podmínky jestli změna vytápění je možná, za jakých technických podmínek.
Dovolui si Vás upozornit, že v případě změny vytápění jen ve Vašem bytě, ve zbývající části domu zůstane stávající způsob vytápění budete se muset podílet na základní složce při rozdělování nákladů za vytápění v poměru podle vytápěné plochy Vašeho bytu. Tato základní složka může být 40 až 60 %
Stavební úřad pokud podáte žádost o zahájení stavebního řízení bude postupovat podle správního řádu, ve kterém jsou dány termíny. Pokud s rozhodnutím nebudete souhlasit máte Vy a každá strana řízení se odvolat.

Pokud nejsou v bytě dodržovány základní parametry teploty v bytě, teploty teplé vody je potřeba vyvolat jednání přes vašeho dodavatele ( tj. toho komu platíte za služby spojené užíváním domu) pro zlepšení stávajícího stavu.

Za MEPS Žďár nad Sázavou Pavel Juda
Odpovídá:  - tisk