MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.4.13 / dotaz č. 39178
Jaká bude roční spotřeba plynu k vytápění
4000 m3 obestavěného prostoru. 50% zateplení. Kotle 1x 50 kWh a 2x 25 kWh
Dobrý den

Pro stanovení roční spotřeby paliva na vytápění bohužel nejsou sdělená data úplná.

K tomu je nutné: 1) vědět zejména plochy a parametry konstrukcí na vytápěné obálce budovy (obvodové stěny, okna a dveře, strop pod půdou/střecha, podlahy na terénu/stropy nad suterénem…), ani ne tolik výkon (v kW) zdrojů tepla, ale jejich typ či spíše účinnost, využití objektu (bytový dům, škola, zdravotní středisko, prodejna... vč. počtu osob) a celou řadu dalších údajů, které by musely být sděleny, aby výsledek byl seriózní a 2) na základě těchto dat zpracovat výpočet. Zjednodušeně řečeno výpočty se provádí na základě projektové dokumentace, alespoň ve stupni pro stavební povolení (stavební a arch. řešení stavby, specializace – vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika…).

Tuto spotřebu tedy lze stanovit s pomocí těchto dat na základě poměrně složitého a časově náročnějšího výpočtu – řádově se jedná o hodiny až dny, v rámci těchto konzultací tedy v podstatě není možné tento výpočet provést. Provádí ho zejména energetici budov či projektanti s různou specializací (např. technická zařízení). Tyto odborníky lze vyhledat v seznamu MPO zde: https://www.mpo-enex.cz/experti/ a projektanty pak zde: http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby .

Odpovídá:  Ing. Michal Hrazdil* -
Téma:  Plyn
tisk