MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.5.13 / dotaz č. 39941
Dobrý den,existují nějaké zákony či nařízení která zakazují zabudování plynu do starých "škvárových" cihel a instalaci vafek?RD je starý více jak 60let.Děkuji
Dobrý den,
obecně je možné vést vnitřní plynovod (plynovod za plynoměrem) pod omítkou při splnění následujících požadavků:
-plynovod není uložen do agresivního materiálu ani zabetonován v monolitické konstrukci,
- na plynovodu nepoužívat armatury a rozebíratelné spoje, pokud jsou použity, musí být přístupné pro kontrolu těsnosti,
- u stavebních materiálů s velkou porézností nebo dutinami, musí být drážka pro uložení plynovodu vyomítána nebo plynovod uložit do chráničky, aby bylo zabráněno při úniku plynu jeho vedení v konstrukci.
Plynový spotřebič do výkonu 7 kW (vafky) v provedení C nebo B může mít spaliny vyvedeny pod oknem jestliže je vyústění spalin:
- nejméně ve svislé vzdálenosti 0,3 m pod parapetem,
- spodní hrana vyústění spalin musí být nejméně 0,3 m nad úrovní okolního terénu,
- vzájemná vzdálenost mezi vyústěními je ve vodorovném směru 2 m a ve svislém 2,5 m.
U spotřebiče je nutné pouze dodržet emisní limity platné pro konkrétní lokalitu. To je možné zjistit na odboru životního prostředí příslušné obce.

Ing. Libor Tobiáš
Odpovídá:  Ing. Libor Tobiáš* - tisk