MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.7.13 / dotaz č. 41211
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na následující informaci:
po uzavření nových smluv na dodávky elektřiny a zemního plynu pro domácnost jsme zjistili, že nový dodavatel není zase tak levnější než stávající a chtěli by jsme od smluv odstoupit. Poraďte nám, jak smlouvy vypovědět a dále postupovat (např.uzavřením smluv se stávajícími či jinými dodavateli).
Dobrý den,
předem bych vás chtěl informovat, že pokud jste se rozhodli změnit dodavatele elektřiny a zemního plynu a nejste si jisti návrhem cen a smluvním ujednáním, ideálním způsobem je nejprve se poradit s patřičnou osobou v odvětví, nebo se obrátit na nezávislou společnost nabízející energetické poradenství. Přesný způsob, jak by každý zákazník při plánované změně dodavatele měl postupovat je k dispozici na webových stránkách www.eru.cz, kde v sekci informace máte doporučený postup provedení změny dodavatele.
Pokud jste tedy již uzavřeli smlouvy na dodávky energií, je třeba řádně prostudovat obchodní podmínky nového dodavatele, které by měli být součástí uzavřených smluv (případně jsou k dispozici na webových stránkách dodavatele). V obchodních podmínkách je uváděna citace, kde pokud byla smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to do 1 měsíce od data uzavření Smlouvy, pokud doposud nebyly zahájeny dodávky Komodit a do 14 dnů od data uzavření Smlouvy, pokud již Dodávky Komodit zahájeny byly. V těchto případech končí Smlouva doručením písemného odstoupení Zákazníka Dodavateli. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení Zákazníka o odstoupení Dodavateli či Dodavatele Zákazníkovi nebo pozdějším, v písemném oznámení o odstoupení oznámeným, dnem po doručení písemného oznámení Zákazníka o odstoupení Dodavateli či Dodavatele Zákazníkovi.
Máte-li tak podepsanou smlouvu a nejsou ještě zajištěny dodávky energií, je třeba podat písemnou výpověď s uvedením přesné specifikace bodu dle obchodních podmínek.
Zároveň vám doporučuji zjistit, zda-li již nedošlo k ukončení stávajících smluv s dodavateli. Mohlo by se vám stát, že nový dodavatel smlouvy ukončil a zároveň akceptoval vaši výpověď a vaše odběrná místa budou k poslednímu dni ukončení smluv zrušeny.
Máte tak dvě možnosti projednat a uzavřít nové smlouvy se stávajícími dodavateli, nebo vybrat levnějšího dodavatele energií a uzavřít smlouvy s vámi vybraným dodavatelem. Možnost výběru máte např. na webových stránkách www.usetreno.cz po vyplnění patřičných údajů. Nebudete-li si přeci jen vědět rady, doporučuji osobní návštěvu energetického konzultačního střediska, kde vám odborní poradci s uvedenou problematikou rádi pomohou.
Odpovídá:  Václav Šafařík ml. - EKIS Hustopeče tisk