MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.7.14 / dotaz č. 49958
Jedná o projekt zateplení bytového domu z roku 2011, kdy byl objekt zateplen s podporou Zelená úsporám. V meziobdobí 2008-2009 byly ve dvou bytech osazeny tepelná čerpadla. Potřebuji vědět, zda-li plynové kotelny mají opravud tak nizké emise s porovnaní s TČ pouze v bytové jednotce.
Hezký den.
Pokud se bavíme o emisích, pak spalování zemního plynu v místní kotelně bytového domu vytváří tzv. lokální emise. Přepočet pro CO2 je 0,055 t/GJ. K této hodnotě by bylo potřeba připočítat emise z elektrické energie, která je potřebná na provoz kotelny (oběhová čerpadla, regulace apod.)

Elektrická energie je v zásadě emisí globální ( výroba v elektrárně), emise mimo místo spotřeby). Díky topnému faktoru TČ se snižuje potřeba odběru elektrické energie pro vytápění v porovnání s přímým topením např. el. kotlem. Elektrická energie má přepočet CO2 0,325 t/GJ (1,17 tCO2/MWh).

V porovnání zemní plyn / elektrická energie tak vychází z pohledů emisí CO2 :
- při topení elektrickou energií (elektrický kotel) má el. energie 5,9 x vyšší tvorbu emisí CO2 než spalování zemního plynu
- při topení TČ je celkově na jednotku (např. na kWh, nebo MWh, GJ) má el. energie se započítáním COP TČ cca 1,9 x vyšší tvorbu e,misí CO2 než spalování zemního plynu.
Odpovídá:  Martin Jindrák - EKIS Vysoké Mýto
Téma:  Plyn
tisk