MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.1.06 / dotaz č. 5093
Prosíme ještě o vysvětlení - některá firmy u dřevostaveb uvádějí tepelný odpor např.R=4,19m2 KW a jiné součinitel prostupu tepla např.U=0,229 Wm-2K-1 - jak lze tyto dvě hodnoty porovnat?
Děkujeme za váš čas
Dobrý den,

Novostavba má ve srovná s rekonstrukcí tu velkou výhodu, že lze stavebně technické řešení budovy přizpůsobit technologickému vybavení domu a naopak. To znamená lze použít celou škálu způsobů vytápění a bude záležet na požadavcích kladených na způsob a druh vytápění vnitřních prostor domu. Pro vytápění Vašeho budoucího domu je několik variant, prakticky se jedná o vámi uvedené typy, tzn. kotel na zemní plyn, elektrické přímotopy, tepelné čerpadlo, soustava s kotlem na biomasu (dřevo, peletky apod.), atd. Ve fázi výběru vytápění je vhodné stanovit si žebříček požadavků na způsob vytápění. Rozhodujícím faktorem bude s velkou pravděpodobností ekonomická efektivnost, tzn. výše pořizovacích nákladů, náklady na provoz a životnost zařízení.
Centrální způsob vytápění s kotlem na zemní plyn:
Možná mírně předbíhám, ale může se stát, že rozhodujícím faktorem, na základě kterého toto řešení zavrhnete, bude opravdu cena za plynovou přípojku. Pořizovací náklady jsou ve srovnání s elektrickými přímotopy jednoznačně vyšší a pouze hrubým odhadem okolo 100 až 150 tis.Kč. Účinnost teplovodní soustavy (kotel + rozvody) je nižší než vytápění elektrickými přímotopy, ale přesto cena za jednotku dodaného tepla je nižší než u elektrického vytápění přímotopy. Životnost teplovodní soustavy je okolo 20 až 25 let, životnost kotle taktéž 20 až 30 let.
Lokální vytápění elektrickými přímotopy:
Pořizovací náklady jsou ve srovnání s předchozím způsobem (porovnání bez přípojky plynu) přibližně o 50% nižší, ale provozní náklady i s využitím výhodnější sazby vyšší. Životnost přímotopů je okolo 10 let.
Výsledkem porovnání je skutečnost, že okamžité pořizovací náklady na teplovodní otopnou soustavu s kotlem na zemní plyn budou vyšší, ale zase budou použita zařízení s delší životností. Provozní náklady na vytápění budou nižší u soustavy s plynovým kotlem. Z dlouhodobého hlediska (rodinný dům je stavěn alespoň na 30 let) je výhodnější soustava s využitím kotle na zemní plyn. Jak již bylo uvedeno, podstatnou roli při výběru bude hrát cena plynové přípojky, případně jiné skutečnosti, které vzniknou při řešení projektu.
Ani ostatní způsoby vytápění bych rozhodně nezavrhoval. Při volbě vytápění by Vám pomohly výsledky energetického auditu nebo alespoň orientační srovnávací výpočet ekonomické výhodnosti jednotlivých způsobů vytápění pro konkrétní navrhovaný objekt (konkrétní tepelné ztráty objektu – potřeba tepla, délka přípojky a tím i celkové pořizovací náklady na její realizaci).

Tepelný odpor konstrukce R = 4,19 m2.K.W-1 (pouze tepelně technické vlastnosti konstrukce), tato hodnoty se zvyšuje o 0,168 m2.K.W-1 (tepelný odpor přestupových vrstev na vnitřním a vnějším povrchu konstrukce – pro svislé stěny lze tuto hodnotu brát obecně), tzn. RT = 4,19 + 0,168 = 4,36 m2.K.W-1 a součinitel prostupu tepla U se vypočte jako 1/RT, tzn. U=0,229 W.m-2.K-1.

S pozdravem Bura
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
tisk