MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.12.14 / dotaz č. 54071
Dobrý den,
bydlím v nejvyšším patře panelového domu a v rámci rekonstrukce jsem realizoval podlahové vytápění připojené na jednotlivé stoupačky (ventil na teplotu podlahy a druhý na teplotu místnosti).
Jak se bude realizovat měření tepla, povinné od r.2015?
Dočetl jsem se, že měřidla mají být stejná v celém SVJ. Když, na rozdíl od ostatních, nemám v bytě radiátory, budu závislý, pro jaké měření se rozhodne většina -předpokládám, že nejlevnější...
Nebo se mohu rozhodnout pro jiné čidlo než ostatní majitelé bytů dle technických možností? Nejde mi o to, zda budu platit o něco více či méně, ale abych si ušetřil technické komplikace...
Váš položený dotaz patří k velmi složité problematice a to hned z několika důvodů. Musím začít zcela od jiného konce, než je položen Váš dotaz. Předpokládám, že úpravy podlahového vytápění ve Vašem bytě proběhlo na základě schválení členské schůze vlastníků. Pokud tomu tak skutečně je, pak i náklady související s měřením Vašeho podlahové vytápění v bytě, bohužel půjdou na vrub všech vlastníků domu. Bohužel se může stát, že celkové náklady 4 patrového domu na instalaci poměrových měřidel bude možná co do finanční výše podobný měřidlu, resp. měřidlům (pokud jsou vaše podlahové plochy napojeny na více stoupaček) instalovanými u Vás. Je to proto, že systém podlahového vytápění pracuje s podstatně nižšími absolutními vytápěcími teplotami a proto není možné využít stávající poměrové systémy pro Váš byt. Vzniká absurdní situace, kdy celková výše nákladů pro Váš byt by vysoce překračoval i roční topné náklady. A to jistě nebylo cílem a důvodem pro měření tepla.
Proto bych navrhoval neměřit spotřebu tepla u Vás kalorimetry, ale využít srovnávací teplotní metody bytu s jiným vybraným bytem, jako referenčním energetickým vzorkem. Byt tedy bude měřen jinak, a to odvozeně.
Pokud se bude jednat o jeden byt a nebude ani výhled o změně vytápění u dalších bytových jednotek, uvažoval bych i o možnosti tento byt neměřit vůbec (ani teplo, ani teplotu v místnostech), za předpokladu navržení energetické korelace s využitím spotřeby u bezprostředně souvisejích bytů a odsouhlasení použité této metody pro Váš byt.

Jen pro úplnost dodávám, že velmi podobná problematika již byla řešena, a to na následujcím odkazu v poradně MPO.

Ještě závěrem snad poznámku. Pokud jste podlahové topení jako efektivnější instaloval sám a z vlastní vůle, bez souhlasu SVJ, pak by se mohlo stát, že by SVJ k měření Vašeho bytu mohla přistoupit i tak, že jste nyní povinen si zaplatit přesné kalorimetrické měření u 3 stoupaček, by to mohlo být v rozsahu 18-30 tis.Kč a k této naměřené hodnotě se budou připočítávat rozvodové ztráty, které budou pro Váš byt extra odborným výpočtem stanoveny.

https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/23624
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk