MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.1.15 / dotaz č. 54609
Dobrý den,
12.11.2014 vyhlásilo MPO ČR Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2015.Obec je majitelem objektu v němž se nachází jeden byt. Vyplatí se žádat o dotaci na výměnu kotle a topení pro tento jeden byt, jedná se cca. o 200.000,-Kč.
Děkuji
Dobrý den, ano pro rok 2015 je vyhlášen Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - EFEKT 2015. Ve vašem případě se jedná o podoblast B.2 - Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově. Pozor nelze tuto podporu využít v případě, že je v obci centrální systém vytápění (CZT) a došlo by k odpojení od tohoto systému a ani v případě, že se jedná o vybudování nového zdroje vytápění spalující biomasu, tepelné čerpadlo a solární systémy. Předpokládám, že uvedená částka 200 tis. Kč jsou investiční náklady na výměnu zdroje. Dotační program, jak je uvedeno na stránkách www.mpo-efekt.cz, financuje maximálně 40% investic a max. 1 mil. Kč. K podání žádosti je nutné před a i po realizaci doložit povinné přílohy uvedené též na zmíněných webových stránkách. Především se jedná o zpracovaný energetický audit, čestná prohlášení, vyplněné příslušné formuláře. Zpracováním celé administrativy k podání žádosti se zabývají specializované firmy, avšak nejedná se o nic složitého a domnívám se, že administrativu lze zvládnout vlastními silami. Aby se, ale odpovědělo přímo na váš dotaz - zda se vyplatí či nevyplatí žádat. Záleží na Vašich prvotních nákladech spojené se žádostí, to znamená, zda bude administrativu žádosti za Vás někdo zpracovávat, za kolik příslušný energetický specialista vypracuje energetický audit (povinná příloha) a na kolik si případně ceníte svůj čas strávený přípravou žádosti. Konkrétně u částky 200 000 Kč, je maximální dotace 80 000 Kč a tudíž veškeré "vstupní" náklady pro přípravu dotace, podle mého názoru, nesmí přesáhnout tuto částku.