MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

17.2.15 / dotaz č. 55297
Dobrý den,
mám několik dotazů k otázce povinné instalace měření spotřeby tepla v rodinném domě, v němž bydlím ve svém bytě a dále pronajímám jeden malý byt (43m2). Všechny se týkají pouze otázky povinnosti účtovat náklady na tepelnou energii na vytápění na základě měření:
1. Dům má jeden společný plynový kotel, který vytápí celý dům, t.j. jak byt v němž jako majitel bydlím, tak byt nájemníka. Do obou bytů vede již od kotle zvláštní rozvod (oba byty si mohou regulovat vytápění na svém okruhu samostatně). Mohl bych tedy osadit na každou větev kalorimetr. Avšak z mého bytu vede větev topení ještě dále do společných prostor, kde je rovněž radiátor. Opravňuje mě tato situace, abych místo drahých kalorimetrů použil poměrové měřiče na radiátory , které bych osadil do obou bytů?
2. K otázce zda jsem povinen použít kalorimetry se vztahuje další dotaz: v budoucnu se mají povinnosti pronajímatele rozšířit o to, že nájemníkovi umožní měsíční odečítání spotřeby tepla. Kotel v našem domě je ale umístěn v prostoru bytu, který obývám, kam nájemník přístup nemá. Opravňuje tato situace k tomu, abych místo drahých kalorimetrů použil poměrové měřiče na radiátory?
3. V případě že bych instaloval kalorimetry, je zde problém povinné certifikace vždy po 4 letech. Pokud bych sice kalorimetry instaloval, ale tuto povinnou certifikaci zanedbal, hrozí i v takovém případě pokuta za neplnění zákonné povinnosti (vyhláška č. 237/2014 + Sb. zákon 406/200 Sb)?
Děkuji.
Děkuji za dotaz.
K Vaší otázce uvádím:
Pokud je možnost změřit dodávku tepla do každého jednotlivého bytu nebo kanceláře buďto technicky nemožná nebo proveditelná pouze za cenu nepřiměřených investičních nákladů, je možnost splnit daný požadavek instalací poměrových indikátorů na otopná tělesa, která množství spotřebovaného tepla přímo neměří ale svůj účel na rozdělení nákladů dodávek tepla plní. Společné prostory, chodby a sklepy indikátory mít nemusí. Na jejich vytápění se podílejí všichni spotřebitelé svým podílem nákladů stanoveným podle pravidel vyhlá.ky, ve kterém jsou zahrnuty. Společné prostory jsou prostory společných částí domu, ke kterým mají všichni uživatelé bytů a nebytových prostorů přístup. Nejsou to tudíž ani byty ani nebytové prostory, které mají vždy jednoho nájemce nebo vlastníka jednotky a které jsou volně přístupny pouze pro ně.
Odpovídá:  Ing. Jan Linhart* - EKIS Pardubice EPP tisk