MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.2.15 / dotaz č. 55387
Dobrý den,
zvažuji zavedení plynu ze sloupku na hranici pozemku (cca 6 m od RD) do domu. Ráda bych osadila plynový kotel na otopnou soustavu v přízemí v přístavku za domem. K němu je vzdálenost již cca 16 m. Touto cestou je ale také pravděpodobné, že může být vedeno vodovodní či kanalizační potrubí (nevím jistě, dům teprve kupuji). S ohledem na toto riziko bych se ráda zeptala, zda by bylo možné vést plyn od sloupku k domu zemí (oněch 6 metrů) a potom vyjet s potrubím na fasádu do výšky podlahy podkrovního podlaží, tudy jej vést rovně nad okny a dveřmi v přízemí až k přístavku a tam opět ho svést dolů a přes zeď zavést do přístavku? S tím, že by potrubí nebylo zasekáváno do fasády, bylo by k ní jen upevněno... Jedná se o SV stěnu. Výhledově by se dům možná i zateploval..
Potom mám ještě dotaz ohledně instalace plynového turbo kotle. V návodech k instalaci u různých výrobců jsou odlišné nároky na umístění kotlů, někde je že musí být kolem kotle místo 20 cm, jinde do 3 cm, jinde je kotel dokonce na těsno umístěn ve skříňce.. Nebo jistá vzdálenost asi 60 cm od vany.. Ráda bych se zeptala nakolik je nutné toto dodržovat, když v technické místnosti by např. mohl být kotel umístěn hned vedle boileru, řekněme do 5 cm a na druhé straně vedle kotle by byly ihned vnitřní dveře? A nebo potom v koupelně ovšem s tím, že ona 60 cm vzdálenost by asi dodržet zcela nešla, ale např. by bylo možné mezi vanu a kotel namontovat např. vanovou zástěnu?
A za třetí, můžete mi prosím nastínit na kolik v praxi vychází náklady na připojení plynu ze sloupku do domu a napojení na otopnou soustavu? Alespoň orientačně min.-max.? Je reálné se dostat cca do 70 tisíc i s koupí plynového kotle?
Moc děkuji za ochotu.
Dobrý den, vedení plynovodu po fasádě domu je v principu možné (není zakázané), je však nutné konkrétní případ posoudit projektantem na místě, neboť se musí posoudit požární hlediska, odstupové vzdálenosti. Záleží jak vypadá odstup do hranic pozemku, co je na sousedních pozemcích, jak zasahují např. požární zóny apod. Zde nabízím setkání přímo u nás v konzultačním středisku, kam přinesete situační plánek pozemku a okolních parcel, dispozice domu. I kdyby se ukázalo po konkrétním posouzení, že vedení plynovodu po fasádě je možné, vznikne problém při dodatečném zateplování, kdy budete muset vyříznout v polystyrénu či minerální vatě drážku, tím zeslabit izolaci a vytvoříte tepelným most. Z hlediska budoucího zateplování je lepší zasekat potrubí plynovodu do zdiva, zeslabení zdiva z hlediska tepelně izolačních vlastností není takovým zásahem jako zmenšení tloušťky izolační vrstvy.
Návody výrobců doporučuji dodržovat, záleží vždy na konstrukci kotle, kdy výrobce ví , proč dává požadavky na odstupové vzdálenosti. Požadavek na odstup 60cm od vany je dán ale požadavky na elektroinstalaci a bezpečnostní krytí elektrického zařízení. Tyto vzdálenosti se vyžadují, pokud zařízení nemá krytí proti stříkající vodě a není vodotěsné. Plynové kotle nebývají vodotěsné. Umístit kotel hned vedle boileru je možné, boiler není považován za mokré prostředí. Pokud přijdete na konzultaci s výkresy dispozice domu, vyjasníme i umístění kotle dle konkrétních podmínek. Nastínit cenu realizace je problém, pokud se neví konkrétní podmínky. Velice zhruba můžete počítat s cenou 1000,- Kč za metr plynovodu + DPH. Pokud chcete odhad ceny plynovodu i s plynovým kotlem, je potřeba znát výkon kotle. U kotlů pro rodinné domy může být rozptyl cen od 20 tis. Kč do 60 tis. Kč + DPH. Pro konkretizaci je potřeba spočítat tepelné ztráty domu, popř. znát instalovaný výkon otopných těles a k tomu zvolit vhodný kotel. Cenu ovlivňuje i princip kotle, zda-li je klasický s napojením do komínu, popř. kondenzční či v tzv. turbo provedení bez potřeby klasického komínu.
Odpovídá:  Ing.,CSc. Vlastimi Brada* -
Téma:  Plyn
tisk