MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.4.15 / dotaz č. 56566
Mám od Dektrade program na PENB-Energetika. Problém je jak zadat odsaávač v kuchyni ve starším domě s přirozeným větráním, aby v PENB nevycházely nesmyly. Ventilátor CH100 s příkonem 75W chci zadat asi jako řízené větrání z části. Zóna vzduchotechnikou není vytápěna ani chlazena.
Dobrý den,
Váš dotaz má svou obecnou rovinu (problematika tvorby PENB) a konkrétní rovinu (tvorba PENB v aplikaci Energetika od firmy DEK na www.stavebni-fyzika.cz). Pro tu obecnou rovinu Vám prostřednictvím střediska EKIS vždy rádi poskytneme odpovědi a i do budoucna děkujeme za Vaše dotazy. Pro dotazy na konkrétní zadávání do programu ENERGETIKA však spíše využívejte technickou podporu k programu přes email info@stavebni-fyzika.cz.

Nyní se pokusím o komplexní odpověď. Výsledkem PENB je mimo jiné celková dodaná energie. Ta se stanovuje součtem dílčích dodaných energií. Jednou z dílčích dodaných energií je dodaná energie na větrání. Ta se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na dopravu vzduchu potřebného pro zajištění požadované výměny vzduchu ve vnitřním prostředí a pomocné energie na provoz technického systému pro nucené větrání. Ve Vašem případě se bude jednat pouze o spotřebu energie ventilátorem zajišťujícím odvětrání kuchyně. Spotřeba energie bude záviset na výkonu ventilátoru, době provozu ventilátoru a také typu regulace pohonu ventilátoru (zda jde vždy na plný výkon či nikoli). Hodnota dílčí energie na větrání ve Vašem PENB bude ve srovnání například s dílčí hodnotou spotřeby energie na vytápění velmi nízká.

Nyní k zadání do aplikace ENERGETIKA - pro měsíční výpočet. V zóně, ve které máte umístěn ventilátor nastavíte ve volbě Zóna řízeně větraná: ANO (částečně) - ventilátor nezajišťuje kompletní výměnu vzduchu. Dále zadáte, že zóna není VZT vytápěna ani chlazena. Poté v záložce Vzduchotechnika kliknete na tlačítko Přidat VZT jednotku. Tuto jednotku si pojmenujte (např. Odvod vzduchu - kuchyně) a vyberte zónu umístění VZT jednotky. Dále klikněte na tlačítko Přidat zónu a vyberte, ve které zóně VZT zajišťuje výměnu vzduchu. V poli Časový podíl provozu VZT jednotky ft,vent [-] se zohledňuje doba provozu VZT jednotky. Zde je potřeba odhadnout dobu provozu odtahu - pokud odhadnete například 1 hodinu denně, pak bude podíl 1/24 = 0,042. Další pole Podíl pokrytí potřeby tepla a Podíl pokrytí potřeby chladu budete mít neaktivní (kvůli zadání, že VZT zónu nevytápí ani nechladí). Pak vyplníte pole Podíl dodávky čertsvého vzduchu pomocí této VZT jednotky do zóny [%]. Zde byste zadal 100% v případě, že by kuchyň byla jedïnou místností v zóně, nebo zadáte podíl objemu kuchyně vůči celkovému objemu zóny. Pokud například kuchyně tvoří 25% objemu zóny, zadáte 25%.

Další podrobnosti a zadání pro hodinový výpočet najdete v manuálu k programu: http://stavebni-fyzika.cz/podpora/podpora/manualy.

S přáním pěkného dne
Tomáš KupsaOdpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa* - tisk