MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.4.15 / dotaz č. 56968
Je možné dostat dotaci i na nízkoenergetický rodinný dům právě dokončovaný, (zdivo 14cm Porotherm, okna troj sklo Velux, vytápění kondenzačním plynovým kotlem Protherm) když nemáme instalované nucené centrální větrání, popřípadě zda by stačilo větrání realizovat pomocí lokální rekuperační jednotky, a zda tímto způsobem musí být větrány všechny prostory v domě.
Pro rodinné domy je určen dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) 2. výzva. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností je podporována v oblasti podpory B.

Jedním ze sledovaných parametrů je i povinná instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (min. účinnost 75%). Účinnost podporovaného zařízení je prokázána měřením dle ČSN EN 308 nebo odpovídající evropské technické normy. Povinnost instalovat centrální systém není uvedena, lze tedy jednotlivé místnosti větrat i decentrálně, zde však může být problém s dosažením požadované účinnosti. Kromě toho musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50.

Dále musí být splněny parametry týkající se obálky budovy a měrné roční potřeby tepla na vytápění a měrné neobnovitelné primární energie a zamezení letního přehřívání.

Více o programu najdete na webových stránkách programu, kompletní informace o podmínkách oblasti podpory B jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

S pozdravem
Ing. Karel Pejchal a Ing. Lucie Kochová