MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.5.15 / dotaz č. 57635
Dobrý den, potřebovala bych poradit.
Do školy vypracovávám projekt vytápění a větrání a navrhuji kotel na pelety. Tento kotel by měl ohřívat i teplou užitkovou vodu pro potřeby hotelu s 26 osobami. Nevím jak zjistím jak výkonný peletový kotel potřebuji?? Chápu, že první část vychází z tepelných ztrát, které hotel má cca 9kW. Jak určím z počtu osob výkon pro ohřev TUV? Je na to nějaký vzorec? či úvaha? Předpoklad (podle zelené úsporám), že je potřeba 40l/os./den. Tzn. pro hotel 1040 l./den. Jaký výkon je potřeba pro ohřátí 1040 l vody? Poté doufám, že se tyto dva údaje (tepelné ztráty a výkon pro ohřátí vody) sečtou a zjistím jaký výkon kotle je zapotřebí pro hotel. Děkuji za odpověď.
Pokud nejsou známy údaje o skutečné spotřebě teplé vody, je možné potřebu teplé vody stanovit podle ČSN EN 15316-3-1. Denní potřeba (objem) teplé vody VW,day [m3/den] se stanoví podle vztahu:
VW,f,day*f


kde:
VW,f,day je specifická potřeba teplé vody na měrnou jednotku a den
f - počet měrných jednotek

Orientační hodnoty specifické potřeby teplé vody jsou uvedeny v tab. 1. Podobná tabulka je uvedena také v TNI 73 0302.


Druh budovy Specifická potřeba teplé vody
VW,f,day [l/(měrná jednotka . den)] Měrná jednotka

Ubytovací zařízení 28 lůžko
Jednohvězdičkový hotel bez prádelny 56 lůžko
Jednohvězdičkový hotel s prádelnou 70 lůžko
Dvouhvězdičkový hotel bez prádelny 76 lůžko
Dvouhvězdičkový hotel s prádelnou 90 lůžko
Tříhvězdičkový hotel bez prádelny 97 lůžko
Tříhvězdičkový hotel s prádelnou 111 lůžko
Čtyřhvězdičkový hotel bez prádelny 118 lůžko
Čtyřhvězdičkový hotel s prádelnou 132 lůžko
Restaurace 10 až 20 jídlo
Kavárna 20 až 30 místo k sezení
Domov mládeže 50 lůžko
Domov pro seniory 40 lůžko
Nemocnice bez prádelny 56 lůžko
Nemocnice s prádelnou 88 lůžko
Administrativní budova 10 až 15 osoba
Škola 5 až 10 osoba
Školní tělocvična 20 sprchová koupel
Sportovní zařízení 101 instalovaná sprcha
Průmyslový závod 30 sprchová koupel


Pro ohřev TUV se může množství dodaného tepla ED zjednodušeně vyjádřit vztahem:

ED = V . c . Δt (Wh) (1)

kde:
V objem ohřívané vody (l)
c měrná tepelná kapacita vody (1,163 Wh/l.K)
Δt rozdíl mezi teplotou studené vody vstupující do ohřívače a teplotou vody vystupující z ohřívače (K)
a) Zásobníkový ohřev
Princip zásobníkového ohřevu vody, jak byl popsán v ČI 2/2003, je založen na předpokladu, že teplo je vodě dodáváno rovnoměrně, rovnoměrným výkonem, ať už plynule nebo přerušovaně. Proto bylo možné zjednodušit průběh odběru TUV (odběru tepla) z reálně nerovnoměrného (obr. 2, ČI 2/2003) na zjednodušeně (plynule) nerovnoměrný (obr. 3, ČI 2/2003).

Výkon při zásobníkovém ohřevu vody, tedy dodávka tepla za hodinu, se určuje z hodinových odběrů tepla. Podle toho se ze vztahu (1) určí výkon:

QD = V1 . c . Δt (W) (2)

kde:
V1 je průtočný objem vody ohřívaný za 1 h v ohřívači s teplotním rozdílem Δt (l/h)

Stanovení výkonu pro průtokový ohřev
Výkon průtokového ohřívače bude, na rozdíl od výkonu při zásobníkovém ohřevu, pulzovat v mezích, které jsou dány nejmenší a největší dodávkou tepla podle vteřinového průtoku vody. Vezmeme-li za základ vteřinový průtok vody, pak výkon ohřívače je dán obecně vztahem:

QD = qV 3 600 . 1,163 (tt - ts) (W) (4)

kde:
qv je vteřinový průtok vody (l/s) - určený z průběhu spotřeby tepla
(symbolika podle ČSN 73 6655)
tt teplota TUV vystupující z ohřívače (°C)
ts teplota studené vody vstupující do ohřívače (°C).
Největší vteřinový průtok (qVmax) během dne (periody) je hodnota, na kterou je prováděno dimenzování vnitřních vodovodů. Pokud nejsou k dispozici naměřené hodnoty vteřinového průtoku, je nutné použít vztahy vyjadřující současnost provozu výtoků při největším odběru vody. Vyjádření současnosti je řešeno různými empirickými vztahy, jejichž přesnost je odlišná. Porovnejme dva způsoby výpočtu pro bytové domy s 250 byty, např. v komplexní bytové výstavbě (s vanou, umyvadlem, dřezem).

Pro hotel s tepelnými ztrátami 9 kW tj. velmi malý hotel (není zde chyba?) bude ohřev vody cca 3 kW tj. celkem 12 kW výkonu kotle
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - tisk