MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.7.15 / dotaz č. 59506
Dobrý den,
v našem panelovém domě měnili stoupačky teplé i studené vody. V některých podlažích díry v podlahách vedle trubek utěsnili asi cementem, někde montážní pěnou a někde vůbec. Přijde mi to jako silně odfláknuté, určitě zde bude docházet i k únikům tepla. Existuje nějaký předpis, který říká, jak utěsnění řeší?

Předem moc děkuji
Dobrý den,
k Vašemu dotazu lze konstatovat, že prostupem potrubí stavebními konstrukcemi se zabývá článek 9.29. ČSN 75 5409:2013 - vnitřní vodovody, který mj. říká:

Při prostupu volně vedeného vodovodního potrubí stavební konstrukcí se musí zabránit pevnému spojení s touto konstrukcí (např. uložením do ochranné trubky). ... tento požadavek je z důvodu umožnění dilatace potrubí.

Prostup potrubí stavební konstrukcí izolovanou hydroizolací musí být proveden tak, aby byly zabezpečeny alespoň stejné hydroizolační parametry, jaké má hydroizolace stavební konstrukce.

Uvnitř ochranné trubky nesmí být na potrubí rozebíratelný spoj.

Měděné potrubí se nesmí dotýkat ochranné trubky, pokud je z jiného než měděného kovového materiálu. ... tento požadavek je z důvodu možnosti vzniku elektrochemické koroze.

Horní část ochranné trubky, procházející podlahou místnosti s mokrým provozem, musí být utěsněna pružným a trvanlivým materiálem.

---------------------------------------------------

Normy jsou dnes obecně nezávazné (pokud jejich aplikaci nepředepisuje jiný právní předpis vyšší váhy či smluvní vztah atp.), a proto je nutné, aby nutné montážní zásady určil výrobce. Tyto zásady by pak měly být, vzhledem k záručním podmínkám, montážníky respektovány.

Na internetu lze nalézt různé montážní pokyny od jednotlivých výrobců, např.:

"Každý průchod stavební konstrukcí (stropní prostupy) je nutné opatřit vhodnou plastovou průchodkou (trubka z polyetylénu, PVC atd.) tak, aby plastové potrubí nepřišlo do přímého styku se stavební konstrukcí. Prostor mezi stoupacím potrubím a průchodkou je nutné z požárního hlediska vyplnit nehořlavým tmelem (zabránění vzniku komínového efektu)."


Bohužel praxe je dosti často taková, jak uvádíte, tedy že není použito chráničky a dochází pouze k vypěnění daného prostoru polyuretanovou pěnou, bez jakékoliv další úpravy, tudíž pěna velice často rychle zdegraduje a vydrolí se. Neutěsněný otvor přináší celou řadu problémů, nejen únik tepla, jak píšete, ale šíření akustiky, odéru, komínový efekt a v neposlední řadě i hygienické z důvodu možnosti pohybu biologických škůdců (hmyz, hlodavci).

Abyste dané dílo mohli reklamovat, je nejprve třeba zrevidovat, jak byl uzavřen smluvní vztah na výměnu potrubí, zda existovala projektová dokumentace a zda byly dodrženy montážní pokyny výrobce.


Za EKIS Český Krumlov
M. Škopek
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Martin Škopek* - tisk