MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.8.15 / dotaz č. 60146
Dobrý den


prosím o radu ohledně odvětrání podlahy při rekonstrukci selského stavení. Budova je dlouhá 39m - plánek přikládám, plánuji použít perforovanou trubku 100mm. Komín je na konci stavení který je oproti začátku cca o 1 metr výše. Chtěl jsem vyvést trubku nad střechu vedle komína který je na uplném konci stavení, tak aby se trubka ohřála od komína, to ale představuje délku trubky více než 50m protože musí kopírovat základy místností. Jak stanovím / vypočtu že komínový efekt je dostatečný? Kolik smyček s nasáváním dole a vývodem na střechu bych měl vytvořit?

Děkuji předem


Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu uvádím:
Odvětrání podlahy má sloužit k odvádění vlhkosti, případně radonu. Aby odvětrání fungovalo, musí být vrstva pod podlahou pro páry a plyny propustná. Vytvořená ze štěrku, případně ze speciálních k tomuto určených tvarovek z plastu. Zároveň musí být zabezpečen vstup studenějšího vzduchu do prostoru pod podlahou a na druhé straně výstup vzduchu obsahujícího vlhkost. Na vstupu se mohou na severní straně objektu instalovat komínky vysoké cca 20-30 cm, na výstupu pak komínek co nejvyšší. Pro výstup je možno využít i stávající zděný komín. Vzduch prochází prostorem pod podlahou vždy cestou nejmenšího odporu. Proto je tyto cesty nutno upravit tak, aby obsahovaly co největší plochu podlahy. Podél stěn i do plochy pod podlahou je možno např. položit perforované trubky, které budou vzduch odsávat. Je ale nutno mít na paměti, že v trubkách bude docházet ke kondenzaci vody. Musí být proto vyspádované a svedené do vhodně umístěné jímky. Každá z trubek by měla ústit do co nejvýše možného volného prostoru, případně do nevyužívaného komína.
Dále je nutno vzít v úvahu, že pod podlahou bude proudit chladný vzduch, který bude podlahu ochlazovat. Nad provětrávanou vrstvu je nutno dát mimo nosnou betonovou vrstvu hydrozábranu a dostatečnou tepelnou izolaci (cca 20-30 cm polystyrenu, lépe styroduru).
Výpočet komínového efektu bude zřejmě značně obtížný. Komínový efekt odvádějící vlhkost závisí na rozdílu teplot vstupního a výstupního vzduchu a obsahu vodních par ve studeném a teplém vzduchu. Protože tyto hodnoty jsou proměnlivé v průběhu ročních období, dnů i hodin nemá takovýto výpočet praktický význam.
Obdobný dotaz byl již zodpovězen v rubrice Zateplování budov a to dotaz č. 33604 dne 6.6.2012


S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk