MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.8.06 / dotaz č. 6048
Koupil jsem si od města byt do osobního vlastnictví v domě se třemi vchody 18 bj. (společenství vlastníků). V suterénu máme plynovou kotelnu pro vytápění. Teplou vodu si připravuje každý sám v bytě plynovým průtokovým ohřívačem. Plynový ohřívač mi dožívá, chtěl bych ho nahradit plynovým kotlem i pro vytápění. Odpojení od společných dodávek tepla má pro mě i ekonomické výhody z důvodu, že nadále i po odprodání domu firma, která spravuje domovní kotelnu nám účtuje průměrnou cenu ze všech kotelen ve městě tj. 400 Kč/GJ (včetně zisku, odpisů aj).
V listu vlastníka není uvedeno žádné věcné břemeno na kotelnu. V prohlášení vlastníka je uvedeno v určení společných částí (společenství přináleží veškeré části mající charakter společného užívání). Tudiž se domnívám, že vlastník kotelny je společenství vlastníků domu.

dotaz:
- Je možné se odpojit od společných dodávek a vytápět si sám?
(mám stavební povolení)
- Po odpojení musím se podílet na platbě v rámci společných
dodávek, i když na chodbě není radiátor je jen jeden v
sušárně?
- V jaké výši bych se měl na platbě podílet? (kdo tu částku
může stanovit)
- Může firma, která samospravuje kotelnu průměrovat cenu
tepla ze všech kotelen co má ve správě? Je postup firmy při
účtování za dodávky správný?
- Jakým způsobem se účtují náklady za dodávku tepla z naší
domovní plynové kotelny? (služba 19%DPH nebo teplo 5%DPH)


Dobrý den,

ad 1), ano, když vám to stavební úřad a majitel objektu povolí, jak sám píšete povolení máte. V tom případě se můžete odpojit od společného vytápění a udělat si vlastní etážové vytápění.

ad 2), ano, podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele číslo 372/2001 se dočtete v §6 odst. 2, že budete dál platit základní složku nákladů na vytápění ze společné kotelny, která činí 40 - 50%. Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Důvodem je, že v bytovém domě si jednotlivé byty vzájemně přispívají teplem k vytápění. Tedy i vaši sousedé si s vámi vzájemně budou i nadále pomáhat s vytápěním na což vyhláška pamatuje.

ad 3), na účtování cen tepla je celá řada předpisů a vyhlášek, které by měla firma dodržet. Nejdůležitější je cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu viz. www.eru.cz č. 9/2004 a jeho doplňky. Zde byly stanoveny "cenové lokality" v nichž lze kalkulovat cenu podle rozhodnutí dané teplárenské společnosti. Ta se může rozhodnout zda bude účtovat za jednotlivé kotelny, nebo zda náklady sdruží a bude účtovat průměr za všechny kotelny v její cenové lokalitě. Sdružení je dokonce možné v zasíťovaných soustavách i mezi městy (teplárenská soustava Hradce Králové a Pardubic).

ad 4) teplo je zatím v 5% DPH. Zemní plyn je již v 19% DPH. Obvykle se zákazníkům fakturuje teplo jako služba, neboť je to pro ně výrazně výhodnější. Vše je v 5% DPH a firma si uplatní odpočet. Kdyby firma fakturovala zvlášť služby, byly by v 5%, ale zemní plyn by pak musela přefakturovat s 19% DPH. Zákazník by tak platil víc. V 90% případů se teplo fakturuje jako služba.

Závěr: myslím, že se vám ekonomicky nevyplatí oddělit váš byt od společné kotelny.

S pozdravem Jan Truxa