MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

1.10.15 / dotaz č. 62006
Dobrý den
jsme malé SVJ se dvěma domy, celkem 22 bytů, vznikli jsme před necelým rokem.
Dosud odebíráme teplou vodu a teplo z plynové kotelny, která dodává ještě asi 10 domům v okolí a provozuje jí cizí subjekt..
Uvažujeme, že bychom se od této kotelny odtrhli a vyrobili si v prostoru výměníkové stanice ve sklepě vlastní malou kotelnu.
Potřebovali bychom posoudit, jaký druh vytápění byste nám doporučovali – plynovou kotelnu, nebo plynovou kotelnu v kombinaci s fotovoltaikou na střeše, anebo tepelné čerpadlo???
Uvádím několik čísel – celkem 22 bytů ve dvou sousedních domech, sklepem propojených, 1500m2 bytové plochy.
Za teplo jsme za rok 2014 zaplatili 313 463.- Kč
Teplé vody jsme spotřebovali 581m3 a zaplatili 135 610.- Kč
Dobrý den,
na základě poskytnutých údajů nelze porovnat jaký zdroj pro vytápění a ohřev tepla by v porovnání se stávajícím zdrojem tepla byl nejvhodnější. Pro zjištění vhodného zdroje doporučuji následující postup:
1. Zjistit na stavebním úřadu, zda povolí změnu zdroje vytápění a za jakých podmínek.

2. Nechat zpracovat nezávazné cenové nabídky na nový zdroj tepla a ohřev teplé vody (kotelna na zemní plyn, tepelné čerpadlo - předpokládám vzduch/voda (včetně záložního zdroje - plynový nebo elektrický kotel), kombinace kotel na zemní plyn a solární panely). Ke stanovení potřebného výkonu zdroje budete potřebovat projektovou dokumentaci. Aby nabídky byly porovnatelné, je nutné do investičních nákladů také zahrnout veškeré náklady spojené s novým zdrojem jako je např. komín, přípojka ZP, přívod elektrické energie pro TČ, projekt, stavební povolení ke změně zdroje vytápění apod. Některé firmy totiž tyto náklady do nabídek primárně nezahrnují a proto se může některý zdroj jevit na první pohled jako výhodnější i když ve skutečnosti výhodnější být nemusí.

3. Pro průměrný rok spočítat provozní náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Do provozních nákladů je potřeba kromě nákladů za palivo, elektrickou energii započítat náklady na amortizaci zařízení, revize, kontroly zařízení, servis, opravy, ...

4. Provozní náklady jednotlivých zdrojů tepla porovnat mezi sebou a také porovnat se stávajícími náklady na teplo a teplou vodu. Nejlépe v jednotkách Kč/GJ nebo Kč/kWh.

Z porovnání jednotlivých provozních nákladů vyplyne, který zdroj tepla na vytápění a přípravu teplé vody je ekonomicky nejvýhodnější.