MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

26.11.15 / dotaz č. 64511
Do kdy musíme mít Energetický audit?
Jsme firma s roční spotřebou cca 300 000 GJ/rok všech energií. Zaměstnáváme cca 120 zaměstnanců, a obrat je nižší než 50 mil. EUR. Dle nás pro nás předpokládám neplatí termín 5.12.2015. Nejsme z definice velký podnik.
Dle našeho názoru musíme zpracovat EA v případě podstatné technologické změny v energetice, nebo v případě významné změny Integrovaného povolení. Prosím o potvrzení správnosti našeho nátoru.
Dobrý den,
pokud nenaplňujete definici velkého podniku, pak pro Vás platí pouze ustanovení odstavce 1 § 9 zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb. v pl. znění) /ZOH/, a tedy vzhledem k Vámi uváděné spotřebě 300 000 GJ/rok nastala již pro Vás povinnost zpracování en. auditu v době, kdy jste překročili průměrnou roční spotřebu energie za poslední 2 roky ve výši 35 000 GJ (viz § 2 vyhl. č. 480/2012 Sb.).

Pokud již máte z dřívější doby en. audit zpracován, pak dle § 9 odst. 3 ZOH: Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, kde větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy (§ 2 odst. 1 s) ZOH).


Ohledně Integrovaného povolení:
Prováděcí vyhláška č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci v příloze č. 1 v kap. 8.1. praví: "Pokud má provozovatel zařízení aktuální energetický audit podle právní úpravy na úseku hospodaření energií na zařízení nebo jeho část/části, přiloží tento audit do přílohy žádosti a v této kapitole na něj odkáže."
Tedy automaticky se dokládá platný en. audit, pouze pokud existuje. Samozřejmě lze předpokládat, že příslušný správní úřad si jej může vyžádat v odůvodněných případech i jako dodatečný materiál.

Za EKIS Český Krumlov
M. Škopek

Odpovídá:  Ing., Ph.D. Martin Škopek* -
Téma:  Legislativa
tisk