MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.12.15 / dotaz č. 64747
Dobry den,

rad bych se zeptal, zda byste mi doporucili dozatepleni 10 let stare drevostavby. Jedna se difuzne uzavreny system se 14cm mineralni vaty 4cm obvodoveho polystyrenu.Dle vyrobce by stena by mela mit U=0,20 W/m2K.
Okna jsou platova dvouskla.
Pokrovi 20 cm min.vaty, sikme steny tez 20cm vata.

Jakou variantu zatepleni bych pripadne mel volit?

Dekuji
Dobrý den, děkujeme za zaslaný dotaz. Z Vámi popisovaného stavu domu je zřejmé, že svými tepelně-technickými vlastnostmi odpovídá platným zákonným požadavkům a normám, takže z pohledu splnění zákonným povinností k zateplení přistupovat nemusíte. V případě, že Vás k této myšlence vede cíl dalších úspor na vytápění objektu, pak přirozeně dalším zateplením tohoto lze do určité míry dosáhnout. K dalšímu zateplení je však zapotřebí uvést dva aspekty, které mají zásadní vliv na efektivitu tohoto kroku:
1) obecně se při zateplování a izolování postupuje při výpočtech metodou tzv. ekonomické tloušťky izolace, jedná se o to, že úspora energie na vytápění není bohužel přímo úměrná použité síle izolace, zjednodušeně řečeno, další zaizolování objektu nepřináší úměrný poměr úspor tepla, čímž je návratnost tohoto opatření velmi dlouhá.
2) dalším aspektem je, že další izolace objektu již dostane parametry tepelných vlastností k úrovni tzv. pasivního domu. U pasivních objektů je však nutné, aby bylo plně využito jejich výborné izolace, mít tento dům vybaven řízeným větráním se zpětným získáváním tepla. Pro udržení dobrých hygienických podmínek uvnitř objektu je zapotřebí zajištění řádného přívodu větracího vzduchu (jinak hrozí plísně a další negativní jevy). Pokud tedy je Váš dům vybaven nějakým systémem řízeného přívodu a odvodu vzduchu bude přínos lepší, pokud ne, tak pro zachování zdravého prostředí v domě musíme přiměřeně větrat což sníží efekt dalšího zateplení a Vaší investice.
Z pohledu varianty zateplení, zde jednoznačně doporučuji zpracovat projektovou dokumentaci tohoto kroku, autorizovaná osoba staveb Vám provede výpočet a kontrolu na kondenzaci vlhkosti v konstrukcích a ve Vašem případě musí i řádně řešit techniku provedení další izolace a to tak, aby montáží další vrstvy nebyly technicky i tepelně poškozeny izolace stávající, ale zároveň bylo zajištěno řádné ukotvení izolace nové.
Samostatnou kapitolou je pak i možnost výměny oken za okna s trojitým zasklením, která mají opět lepší tepelně-technické vlastnosti.
Závěrem pouze myšlenka, se kterou se v rámci konzultací často setkávám, majitelé objektů často přicházejí na poradenské středisko s fakturami či vyúčtováním nákladů za energie, kdy přistoupili k zateplení objektu a výsledná úspora nedosahuje výše, kterou očekávali. Důvod je obvykle stejný, izolační schopnosti dnešních staveb jsou již velmi dobré, ale energie, kterou vynakládají na ohřev teplé vody v jejich domech zůstává stejná (požaduji-li ohřátí nějakého množství teplé vody, musím dodat úměrné množství energie). Dnes již je situace taková, že množství tepla potřebné k vytápění objektu je v menším podílu než množství tepla potřebné k ohřevu vody v domácnosti. Toto lze řešit a ekonomicky zlepšit využitím ohřevu teplé vody solární technikou či dalšími levnějšími způsoby, ale vlastní množství dodané energie pro ohřev vody zůstává. Toliko poznatek, který není mnohdy při prostém pohledu na vyúčtování, zcela vnímán. Přeji Vám pěkný den. J. Marousek