MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.12.15 / dotaz č. 64785
Dobrý den,
chtěl bych si ujasnit a informovat se jak je to s povinností zpracování PENB pro stávající bytový dům o užitné ploše cca 1900m2 dle předchozího znění zákona byla povinnost mít zpracovaný PENB:"1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015. Což náš dům přesahuje, ale průkaz zatím nemáme. Ale novela zákona, mám pocit, že z června 2015,zda jsem to pochopil správně toto zrušila. Nicméně zákon udává potřebu PENB při prodeji bytů a nebo pronájmu. Ale dále se píše v §7a (7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).
Takže se v tom zákoně malinko ztrácíme.
Otázky tedy zní:
1. Je SVJ nějakým zákonným způsobem povinno zajistit pro bytový dům PENB?
2. Je povinnost každého vlastníka při prodeji, nebo pronájmu doložit tento PENB?
3. Je povinnost SVJ na písemnou žádost vlastníka zajistit průkaz PENB?
4. Stačí při prodeji nebo pronájmu doložit faktury za energie jak je psáno v zákoně?

Předem děkuji za reakci.

Přeji pěkný den.

S pozdravem


Dobrý den, děkuji za dotaz.

Na úvod upozorňuji, že výklad zákona může podat pouze nezávislý soud.

1 - Zákona č. 103/2015 Sb. platný od 1.7.2015, kterým se změnil zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, skutečně zrušil automatickou povinnost pro bytové domy a administrativní budovy opatřit PENB.

2 - Vlastníka jednotky je dle § 7a odst. 3 povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

3 – Dle mého názoru má SVJ povinnost předat vlastníkovi, který bude prodávat nebo pronajímat jednotku, ověřenou kopii PENB. Vlastník jednotky si PENB od SVJ vyžádá písemně.

§ 7a, odst. 2, písm. a
Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
2. při pronájmu budovy
3. Od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

4 – Předložení vyúčtování energií (nikoliv faktur) je dle mého jen pro případ, kdy se vlastník jednotky nedohodne se SVJ.

S pozdravem

Ing. O.Schreiber, Energy Centre Č. Budějovic
Odpovídá:  Ing. Oto Schreiber* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk