MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.12.15 / dotaz č. 64802
Někde jsem četl, že pro správnou funkčnost zařízení pro větrání a rekuperaci je třeba mít dostatečně utěsněný dům. Dá se nějakým způsobem zjistit, zda je dostatečně utěsněný a zda je vhodný pro instalaci některého zařízení a eventuelně jakého?
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Při větrání s využitím rekuperace tepla je skutečně důležité mít utěsněný dům a to z důvodu zajištění dostatečné účinnosti větrání jako celku. Pokud dům „větrá“netěsnostmi, dochází takto k úniku energie, která nemůže být využita v rekuperační jednotce. Sleduje se tedy vzduchotěsnost stavby, tzv. celková průvzdušnost obvodového pláště budovy jako podmínka pro úspěšné nasazení nuceného větrání s rekuperací tepla. Celkovou průvzdušnost obvodového pláště budovy stanovuje norma jako hodnotu n50(h-1) celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50Pa. Čím menší je tato hodnota, tím je větší vzduchotěsnost stavby. Pro pasivní dům s nuceným větráním se zpětným získáváním tepla je hraniční hodnota n 50,N = 0,6 (h-1). Za 1 hodinu se tedy v budově nesmí vyměnit více vzduchu, než 60% celkového objemu budovy.
Pokud se nejedná o pasivní dům, je doporučeno při nuceném větrání se zpětným ziskem tepla dosáhnout n 50,N = 1,0 (h-1). Za 1 hodinu se tedy v budově nesmí vyměnit více vzduchu, než 100% celkového objemu budovy.
Vzduchotěsnost stavby se dá změřit blowwer door testem. Jedná se v podstatě o měření, kdy se na vstupní dveře osadí ventilátor, simuluje se požadovaný tlakový rozdíl a měří se množství vzduchu, které z uzavřené budovy unikne netěsnostmi. Toto měření provádí specialisti s potřebným vybavením, které naleznete na internetu.
U stávajících domů lze předpokládat velké netěsnosti a jejich nalezení a odstranění je náročné. Při výstavbě nových domů, kde se rekuperace plánuje, se měření provádí již v rozestavěné stavbě ve fázi provedení utěsněné obálky, aby se defekty opravily před zakrytím dalšími konstrukcemi, například sádrokartonovým obkladem.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk