MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

2.1.16 / dotaz č. 65062
Dobrý den,
prosím o radu žiji v cihlovém domě ze 60 tých let, kde byly podlahové krytiny parkety. Byty přešly do OV a mladí nájemníci si začali zřizovat nové podlahy nevím zda plovoucí či laminátové....rozhodně po zřízení těchto úprav ( bez vědomí jak spoluvlastníků tak výboru v domě) začaly praskat zdi -doslova lomenice ve stropech se objevují náznaky traverz jinými slovy je vidím kudy vedou a kde jsou a rovněž praskliny. Než se tyto podlahové úoravy v tomto domě nekonaly všechno zdivo bylo v pořádku - žiji zde od roku 1975. Do toho nade mnou běhá -dupe nepřetržitě asi dvouleté dítě strašné rány do podlahy.. hluk prostě kročejový hluk .Dohoda se sousedy není aby se ztišili a nevím zda dodrželi normy odhlučnění při budování těchto podlah ani nevím zda mají laminátovou nebo plovoucí.Na schůzi výboru, kde jsem si stěžovala na závady ve zdech...mě udivilo, že spousty nájemníků ani neví kdy a na co by měli mít stavební povolení. Nevím jak se mám bránit proti bezohlednosti mít ničen vlastní majetek . Statik? Nafotit? Kontrolní orgány?
Děkuji za odpověď
z Hradce Králové

Dobrý den,
Váš dotaz se vymyká problematice, k níž je určen tento server, a patří do oblasti občansko právních sporů. Právní oporu a poradenství Vám doporučuji hledat spíše na serverech zabývajících se problematikou SVJ nebo bytových družstev.

Nicméně i zde lze konstatovat, že se jedná o velmi častý a nepříjemný problém, který narušuje sousedské soužití, a to nejen u amatérsky nebo fušérsky prováděných rekonstrukcí, ale, bohužel, i u developersky prováděných novostaveb. Váš problém je pravděpodobně o to horší, že nemáte podporu ostatních vlastníků v rámci SVJ, kteří buď uvedené problémy nevnímají nebo mají to štěstí, že se jich netýkají.
Příčinu prasklin ve zdech a trhlin ve stropě a jejich eventuální souvislost s rekonstrukcí podlahy, případně s dalším přitížením stropní konstrukce, na které nebyla projektována, Vám doporučuji svěřit odbornému posudku statika a na základě výsledku pak problém řešit v rámci SVJ. Toto je však jen jedna část Vašeho problému.

Problém s kročejovým hlukem bude pravděpodobně k řešení mnohem obtížnější.
Požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn, příček a stropů mezi místnostmi je dána normovými hodnotami, stejně jako požadovaná kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí s podlahami. Tento požadavek vyhlášky o technických požadavcích na stavby zjevně nebyl při rekonstrukci dodržen, dokonce původní hodnoty byly výrazně zhoršeny.

A. Jako první pokus se doporučuje dohoda s příslušným sousedem, která může mít 2 roviny:
1) přizpůsobit chování v bytě nedostatečné kvalitě odhlučnění podlahy, částečně lze řešit položením koberce, omezením pohybu v dřevácích nebo okované obuvi, opatřením mobilního nábytku kluznými podložkami apod. Nicméně řešení může být pouze kompromisní, závislé na dobré vůli obou stran a nezajišťuje trvalost.
2) Dobrovolné technické opatření k nápravě. Toto však lze považovat za méně pravděpodobné, neboť se jedná o finančně náročný zásah do sice špatně provedené, ale již hotové úpravy.

B. V případě nemožné dohody lze kontaktovat místně příslušný stavební úřad a podat podnět k prošetření nevyhovujícího stavebně-technického provedení rekonstrukce bytu, jejímž výsledkem je zhoršení původních akustických vlastností konstrukce a z toho vyplývající zvýšení hluku ve Vašem bytě. V krajním případě má stavební úřad právo nařídit vlastníkovi uvést stavbu do původního stavu.

C. Krajní možností je pak sousedská žaloba, pro jejíž přípravu je vhodné použít advokátní zastoupení.

Pro vztahy mezi vlastníky bytových jednotek jsou klíčové paragrafy Občanského zákoníku:
§ 1012
Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
§1175 odst. (1)
Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - tisk