MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

4.2.16 / dotaz č. 65742
Dobrý den, naše příspěvková organizace má na areál školy zpracován historicky energetický audit (2011). V roce 2014 jsme postavili novou sportovní halu se zázemím se spotřebou 1841 GJ/rok 2015. Jedná se o úplně novou budovu v záruce. Jak je to s povinností zpracovat energetický audit? Možno samostatně a do kdy u nutno novostavby? Jeví se to značně nelogicky.
Dobrý den,
váš dotaz lze rozdělit na několik částí:
1) pokud jde o skutečnost, zda váš audit je nebo není historický, je třeba respektovat platné znění zákona 406/2000 Sb., kde v § 9, článek 2 je uvedeno, že podnikatel, který není malým nebo středním podnikem........ je povinen jej (energetický audit) zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Pokud nejste dle platné definice dané evropskou legislativou malým nebo středním podnikem je váš energetický audit v současné době platný. Problematika velkého a středního podniku je poměrně rozsáhlá a je nad rámec tohoto dotazu.
2) pokud jde o nově postavenou budovu dle § 9 uvedeného zákona, článek 5b se povinnost vztahovat energetický audit nevztahuje na dokončené budovy, jejíž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem. Z tohoto hlediska je třeba posoudit, zda projektová dokumentace této nové budovy je zpracována i s ohledem na energetickou náročnost ve smyslu uvedeného zákona.
3) to že budova je v záruce nemá de facto nic společného s energetickým auditem, pokud ovšem nebyla ne smlouvě uvedena povinnost, že tato nová budova musí splnit energetickou náročnost dle platné právní úpravy.
S pozdravem Ing. Lenka Losovská
Odpovídá:  Ing. Lenka Losovská* - EKIS Hranice
Téma:  Legislativa
tisk