MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

22.3.16 / dotaz č. 67659
Mám na střeše FVE 4kw - zelená energie. Chtěl bych instalovat bojler na teplou vodu ohřívanou z již existující FVE.Instalace a napojení na současné rozvody teplé vody je snadno proveditelná.
Hezký den,

co se týká instalace bojleru (akumulačního zásobníkového ohřívače vody máte následující možnosti:

Použít elektrické akumulační ohřívače vody s kombinovaným ohřevem, které používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, kdy je výhodou to, že mezi fotovoltaické panely a elektrickou topnou spirálu není vložen střídač a tak je tento systém ohřevu pro Vás cenově dostupnější.

Dále ohřívač vody může být například i dvouspirálový, jenž je připraven jak pro přímé připojení fotovoltaických panelů tak také pro napojení z elektrické rozvodné sítě.
Případně můžete použít jen elektrické připojení ze střídače na střídavý proud.

Před vlastní realizací je samozřejmě vhodné jakou velikost zásobníkového ohřívače budete potřebovat. Zpravidla stačí na osobu 40 litrů teplé vody ohřáté na max. 55°C.

Elektrické zapojení by Vám měl provést odborník v oboru elektro a napojení na stávající rozvody teplé vody instalatér. Zvažte také osazení Wattrouteru, který by Vám mohl pomoci efektivně přerozdělovat toky vyrobené elektřiny v době slunečního svitu. Jeho možnosti jsou následující:

Přídavné zařízení, které se instaluje do rozvaděče v objektu..
Zapojuje a spíná okruhy se spotřebiči, jako je např. akumulační zásobník, klimatizace, ohřev a filtrace bazénu.
Může plynule regulovat příkon podle potřeby a nastavených pravidel.
Pomáhá omezit přetoky přebytků vyrobené elektřiny do distribuční soustavy.
Může také pracovat podle signálu HDO, jímž distributoři vzdáleně řídí čas spínání spotřebičů ve vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT).

Také akumulace do baterií může být pro Vás v budoucnu zajímavá.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk