MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.4.16 / dotaz č. 68510
Dobrý den,
se ženou rekonstruujeme rodinný domek, včetně topné soustavy. Na střechu sedlového typu bych rád umístil solární panely a do budoucna i fotovoltaické panely. Lze udělat nějakou nezávislou nabídku na dodání a montáž panelů, včetně rady ohledně typu a možností s tím spojených?
Hezký den,

schvaluji Vaše rozhodnutí využívat energii Slunce. V rámci programu dotací Nová zelená úsporám (údajně potrvá až do roku 2020) Vaše požadavky na dotaci spadají do kategorie 2.4 Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie.

Jednou z podmínek dotace je, že realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, a to dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

V podmínkách dotací je uvedeno pro kategorii 2.4.2 Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů následující:

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných). O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami.

Zde je uvedeno, čeho se dotace týká a výše dotace

C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody - dotace 35 000 Kč
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění - dotace 50 000 Kč
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem - dotace 35 000 Kč

C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1 - dotace 70 000 Kč
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh·rok - dotace 100 000 Kč

Vy můžete provést tedy kombinaci solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

Podmínkou pro poskytnutí dotace v podoblastech podpory C.3.1 a C.3.2 je dosažení parametrů uvedených v tabulce 7, ve které jsou uvedeny

požadavky na vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy, vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy, minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody [%] 50 a minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury.

Podoblast podpory C.3.5 – solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1
Systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného zisku v budově 1 700 kWh·rok-1.

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh·kWp-1 instalovaného výkonu.

Podoblast podpory C.3.6 – solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh·rok-1
Systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného zisku v budově 3 000 kWh·rok-1.

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je1,75 kWh·kWp-1 instalovaného výkonu.

Dále je v podmínkách dotace napsáno následující:

6) V rámci Výzvy je možno na jeden objekt uplatnit pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory. Další žádost je možné podat až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebo v případě zpětvzetí předchozí žádosti, ukončení administrace předchozí žádosti v případě neplnění podmínek Programu Nová zelená úsporám (dále jen „Program“) nebo v případě nevydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů, k předchozí žádosti.

8) Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

9) V případě podání žádosti v režimu veřejné podpory je podpora omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.

10) V případě, že žádost o podporu obsahuje více opatření z několika různých podoblastí podpory, je konečná výše podpory v jednotlivých podoblastech zároveň omezena doloženými způsobilými výdaji pro tuto podoblast podpory.

11) Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru (podoblasti podpory A.4, B.3 a C.5) a na zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III v podoblastech podpory B.4 a C.6.

12) Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

Co se týká provedení nabídky na dodávku a montáž mohu Vám doporučit kontaktovat nejprve nezávislého poradce, který má zkušenosti s projektováním vytápění i s FVE a poté poptat několik firem, které mají k dispozici jak termický, tak fotovoltaický systém pro rodinné domy.
Celou akci si můžete v kldu připravit.


S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk