MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.6.16 / dotaz č. 69606
Dobrý den,
chtěl bych poprosit, zda by mi někdo poradil s následující věcí.
Na domě, který nyní stavíme, budeme mít plochou střechu s atikou orientovanou na jih, na kterou by se v budoucnu mohly umístit fotovoltaické panely. Nebudeme je instalovat nyní, ale ta možnost se mi do budoucna celkem zamlouvá.
Já bych se nyní potřeboval s někým poradit, jaká instalace fotovoltaických panelů by tam byla v budoucnu vhodná, a hlavně: jakou mám nyní udělat elektrickou přípravu, abych v budoucnu při té případné instalaci panelů nemusel nic bourat a tak podobně. Abych měl na/pod fasádou takovou přípravu, která mi bude stačit k připojení panelů.
Děkuji.
Dobrý den,

děkujeme za váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídáme následující:
Vaše rozhodnutí a uvažování o budoucí instalaci FV elektrárny je správné a s výsledkem do budoucnosti i ekonomicky výhodné.
V současnosti se vstupem novely energetického zákona a prováděcích vyhlášek se od roku 2016 podstatně rozšířily možnosti provozování malých výroben elektřiny. V některých případech již není nutné být držitelem licence ERÚ , v jiných případech se podstatným způsobem zjednodušuje připojování. Variant a kombinací je hned několik.
Od 1. února 2016 platí vyhláška č. 1b/2016 Sb. Tato vyhláška definuje zcela novou kategorii výroben a sice tzv. mikrozdroje. Jedná se o instalaci s maximálním výkonem do 10 kW včetně, se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi.
K umístění FV panelů bych doporučil jednu řadu panelů před atiku, která bude zároveň dělat stínění na jižní straně a ostatní řady osadit na pomocnou konstrukci vynesenou přes atiku.
Pro svod od FV panelů založit trubku LPE = 23 mm, kterou se protáhnou budoucí vodiče např. na chodbu, kde bude osazen střídač pro FV.
Další úprava spočívá v úpravě elektroměrového rozvaděče dle požadavku provozovatele distribuční soustavy pro instalaci FV.

S pozdravem

Ing. Josef Šťastný