MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.6.16 / dotaz č. 69627
Dobrý den,
je možné prosím, dostat dotaci na ohřev teplé vody pro Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy?Vodu ohříváme přes plynové kotle.
Děkuji
Hezký den,

dotaci na ohřev vody můžete získat v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPIK).

Je zde Program Úspory energie, jenž umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie). Dotace je například možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější.

Program je určený i pro zdravotnictví a měl by trvat do roku 2020 a k rozdělení má být asi 20,5 mld. Kč.

Múžete se začít připravovat, neboť termín vyhlášení výzvy je v listopadu 2016.

Pro Vás by připadal zřejmě v úvahu program týkající se instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku.

Doporučuji Vám, spojit se s projekční nebo poradenskou firmou, která je schopna pro Vás připravit podklady nutné k vyřízení a získání dotace a začít již v duchu výzvy na projektu pracovat.

Dotace, týkající se snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity, se mají vztahovat na následující:

- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace
- modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
- zateplení, výměna a renovace oken, další stavební opatření umožňující snížit energetickou náročnost budovy,
- instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
- využití odpadní energie ve výrobních procesech
- snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
- instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
- instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

Energeticky úsporný projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 500 tis. do 250 mil. korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % prokázaných způsobilých výdajů
střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % prokázaných způsobilých výdajů
velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 % prokázaných způsobilých výdajů
Míra podpory na ekologické studie (energetický posudek) činí 350 tis. Kč.

Hlavní hodnotící kritéria jsou následující:

dosažený poměr investice vůči snížení emisí CO2 (v kilogramech za jeden rok)
míra absolutní úspory tepelné či elektrické energie - nejlépe v rozmezí od 10 do 60 % oproti původní situaci
kvalitní zpracování projektové dokumentace a rozpočtu projektu

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk