MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.6.16 / dotaz č. 69790
Dobrý den,

potřeboval bych nějaké informace k výrobě elektřiny a ohřevu užitkové vody na rodinném domě.

Děkuji a přeji pěkný den

Hezký den,

pro ohřev užitkové vody se hodí jak termické solární systémy, které tvoří kapalinové kolektory, potrubní rozvody, oběhové čerpadlo, řídící jednotka, teplotní čidla, zabezpečovací prvky (pojistný ventil, expanzní nádoba) akumulační nádoba, výměník tepla (u tlakového solárního systému), teploměr, tlakoměr, uzavírací armatury, napouštěcí a vypouštěcí armatury, automatické odvzdušňovací ventily, nemrznoucí kapalina, montážní konstrukce a upevňovací prvky, tak také solární systémy fotovoltaické, jež jsou tvořeny fotovoltaickými panely, které jsou sestaveny z jednotlivých fotovoltaických článků, jež mohou být monokrystalické, polykrystalické, nebo amorfní. Pro vytvoření solárního fotovoltaického systému (fotovoltaické elektrárny) je potřebné fotovoltaické panely zapojit do systému měniče, zapojit regulační prvky, elektrické vodiče, případně akumulátory, a pro jejich uchycení použít montážní konstrukce a upevňovací prvky.

Solární fotovoltaické systémy je možno dále rozdělit podle typu využití na:

Solární systémy ostrovní – jedná se o fotovoltaické solární systémy, které k akumulaci elektřiny využívají baterie a nejsou napojeny na rozvodnou síť.

Solární systémy zapojené do sítě – jedná se o fotovoltaické solární systémy, jejichž vyprodukovaná energie je dodávána do rozvodné sítě.

Solární systémy hybridní - jedná se o fotovoltaické solární systémy, kde téměř veškerá výroba elektřiny je využita pro vlastní spotřebu a do distribuční sítě je dodávána jen velmi malá část ve formě přebytků elektřiny.

Solární systémy s mikroinvertorem – jedná se o fotovoltaické solární systémy k přímé spotřebě vyrobené elektřiny, kdy pro základní instalaci nepotřebujete žádná další zařízení a veškerá vyrobená energie ze solárních panelů je z mikroinventoru přivedena rovnou do zásuvky na rozvod 230 V, kde je přímo zužitkována připojenými elektrospotřebiči. Jedná se o jednoduchý způsob instalace, jenž lze jednoduše výkonově navyšovat (spojovat více solárních panelů a mikroinvertorů) a tak snížit svoje náklady za elektřinu.

V současné době jsou v rámci programu Nová zelená úsporám dotovány jak termické solární systémy,které jsou určeny pro rodinné domy pro ohřev vody, pro přitápění, tak také fotovoltaické solární systémy, které mohou také sloužit pro ohřev vody a navíc i pro výrobu elektřiny rovněž pro rodinné domy.

Pro kterou technologii se rozhodnete, bude záležet na Vašich preferencích i na Vašich technických a finančních možnostech.

Obecně se dáříci, že ralizace fotovoltaické elektrárny (FVE) je na montáž a údržbu o něco jednodušší, než termický solární systém s teplovodními kolektory.

Doporučuji Vám pro kvalifikovaný návrh FVE nejprve provést a zjistit následující:

jaké jsou Vaše spotřeby elektřiny během dne, kdy je dostatek slunečního svitu k výrobě elektřiny a to jak v pracovní dny tak také o výkendech. Dále je důležité, jaké je rozložení významných odběrů elektřiny elektrospotřebiči v čase.

Nejlepší je provést měření Wattmetrem se záznamem příkonů i časů odběrů jednotlivých elektrospotřebičů na paměťovou kartu a tato data vyhodnotit a na základě zjištěných údajů navrhnout pracovní režim časově programovatelných elektrospotřebičů tak, aby byl zajištěn postupný a co nejplynulejší odběr elektřiny s minimálními výkyvy v době slunečního svitu.

Mimo ohřevu užitkové vody, kam můžeme přez den "uklidit" většinu výrobené elektřiny, se vyplatí pro větší stupeň využití FVE vyrobenou elektřinu zužitkovat i pro provoz dalších elektrospotřebičů v naší domácnosti.

Pro efektivní využívání elektřiny je potřebné mít pod kontrolou jak vlastní elektrospotřebiče a elektrozařízení, tak také naše spotřební návyky.

Nejlepší uplatnění najdete u trvale běžících zařízení: jako jsou telekomunikační zařízení, počítačové routery, bezpečnostní kamery, dohledové systémy, alarmy a jiné trvale zapojené zařízení.

Také můžeme vyrobenou elektřinu využít pro osvětlení pracovních míst, osvětlení chodeb, pro vařiče, kávovary, v letním období pro zahradní techniku, čerpadla a jiná zařízení.

Pokud Vás zajímají dotace Nová zelená úsporám najdete je například zde: http://www.novazelenausporam.cz/

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk