MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.8.16 / dotaz č. 71043
Zdravim.
Potřebuji poradit s výstavbou fotovoltaicke elektrárny na ploše 2 hektary Odolena Voda Praha východ.
Dík za info
Hezký den,

na ploše 2 hektary (20 000 m2) múžete postavit FVE o výkonu cca 1 MWp. Nyní je pro fotovoltaické systémy do 1 MWp instalovaného výkonu jednodušší situace v tom, že pro jejich realizaci potřebujete pouze dohodu s provozovatelem distribuční soustavy o podmínkách připojení.

Není již nutné vyřídit si autorizaci MPO ČR, při níž se posuzuje soulad záměru výstavby FVE (výrobny) s Národním akčním plánem, který stanoví limity instalovaného výkonu pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro podporované zdroje.

V současné době se jako investor FVE (výrobny elektřiny) budete pohybovat v čistě komerčním prostředí. Pokud se Vám s provozovatelem distribuční soustavy podaří uzavřít smlouvu o připojení a uzavřít s obchodníkem s elektřinou smlouvu o výkupu, budete vyrábět elektřinu a prodávat ji za tržní cenu. Dnes již ale tržní cena elektřiny z OZE není tak vysoká, aby Vám to zajistilo krátkou návratnost investice.

Také budete muset podle stavebního zákona svůj záměr umístit fotovoltaický systém (FVE) na pozemku podrobit územnímu řízení a získat ůzemní rozhodnutí. To je možné při splnění podmínek nahradit územním souhlasem podle § 96 stavebního zákona, tedy zjednodušeným územním řízením.

V případě, že chcete instalovat na pozemku fotovoltaickou elektrárnu o výkonu větším než 20 kWp, tak budete potřebovat ještě stavební povolení a při uvedení do užívání tzv. kolaudační souhlas

V rámci novely energetického zákona jsou upřesněna ochranná pásma pro výrobny elektřiny a budou do budoucna odstupňována podle napěťové hladiny, do které je výrobna připojena:

a/ napěťová hladina vyšší než 52 kV – 20 metrů od oplocení nebo obvodového zdiva výrobny

b/ napěťová hladina 1 kV – 52 kV – 7 metrů od oplocení nebo obvodového zdiva výrobny

c/ napěťová hladina do 1 kV a zároveň inst. výkon nad 10 kW – 1 metr od oplocení, obvodového zdiva výrobny, obvodového zdiva budovy na níž je výrobna umístěna, nebo od vnějšího líce komponentů výrobny

e/ napěťová hladina do 1 kV a inst. výkon do 10 kW – bez ochranného pásma

Je potřebné také zjistit kde budete vyrobenou elektřinu odvádět do distribuční soustavy a zda je dostatečně na to dimenzovaný kabel.


Výše uvedené může ovlivňovat Váš záměr a proto doporučuji komunikovat se stavebním úřadem a zjistit, zda nejsou nějaké překážky v realizaci FVE. Také distribuční společnost může ovlivnit Vaše rozhodování a tak je potřebné si předběžně ujasnit podmínky. Můžete se obrátit i na sousedy, kteří by mohli být Vašimi potencionálními odběrateli elektrické energie?

To vše můžete provádět v součinnosti s projektantem elektro, který by Vám měl vypracovat projekt FVE i ve formě záměru a studie.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradceOdpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk