MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.8.16 / dotaz č. 71100
Dobrý den,

hledáme firmu na zhotovení solárního FV systému s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok.
Hezký den,

Vámi zmiňovaný solární systém spadá do podprogramu SFŽP v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám C 3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1.

Tento fotovoltaický systém se hodí pro domácnosti, které chtějí mít částečnou energetickou nezávislost a přebytky vyrobené a nespotřebované elektřiny uložené do baterií, mohou z nich čerpat ve večerních hodinách.

FV elektrárnu využijete efektivně ve vaší domácnosti (můžete s ní i ohřívat užitkovou vodu), o což se postará kvalitní měnič, jenž je podmínkou dotace a pokročilá automatika, která rozhoduje zda máte vyrobenou elektřinu spotřebovat ve vaší domácnosti a nebo zda se má ukládat do baterií.

Návratnost investice se započtenou dotací je cca 15 let, při využití 90%.(Požadavek NZÚ je, že minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby je 70%). Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

Firmu doporučuji hledat podle transparentnosti jejich nabídek i podle ochoty komunikovat se zákazníkem. Komplexní vyřízení stavby FVE včetně pomoci s vyřizováním žádosti o dotaci NZÚ považuji také za výhodu. Na internetu se několik firem takto prezentuje (například ČEZ, IQenergy, RWE) a nabízí již hotové solární sety za ceny s podporou NZÚ. Energetické společnosti však chtějí, abyste byl jejich klientem.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk