MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

5.9.16 / dotaz č. 71890
Dobrý den,

můj dotaz se týká solárního ohřevu TUV a vytápění. Vycházím z informací, které jsem posbíral na internetu.

Z informací, které jsem posbíral, jsem si dovodil, že solární ohřev TUV je možný pouze v létě, na konci jara a na začátku podzimu, pak už slunce nemá dostatek energie, aby vodu ohřálo na požadovanou teplotu, ale stále má dost energie na to, aby asistovalo v ohřevu media pro podlahové topení, kde není požadavek dosáhnout tak vysokých teplot.

Zvažuji instalaci solárního sytému(novostavba RD, parametry na hranici nízkonenergetického a pasivního domu, podlahové topení, pravděpodobně nucené větrání s rekuperací) k ohřevu TUV a řeším, zda se vyplatí řešit tak komplikovaný systém, kdy v období k tomu vhodném by se energie ze solárního systému používala k ohřevu TUV a ve zbytku roku by soláry asistovaly vytápění. Vzhledem k tomu, že solární panely nejsou nejdražší položkou systému, možná by stálo za zvážení systém lehce předimenzovat, v létě přebytky použít třeba na vyhřívání bazénu a v zimním období mít větší výkon pro topení.

Otázka ovšem je, jestli se takto složitý systém vůbec vyplatí, co myslíte?

Děkuji, s pozdravem...
Dobrý den děkujeme za dotaz, opravdu tak jak popisujete intenzita slunečního záření odpovídá roční době, v průběhu zimních měsíců (listopad až březen) jsou krátké dny a dráha slunce nad horizontem je nízká, což má za následek výrazně nižší výkon kolektorů. Dále se v tomto období často vyskytují dny zcela bez slunečního svitu, kdy energeticky působí pouze tzv. difuzní záření, které činí cca 10% výkonu slunečního záření přímého, výsledek ohřevů je pak prakticky nulový, zcela nulový je pokud kolektory zapadnou sněhem apod. Z těchto důvodů je zapotřebí v každém případě počítat s takovou technologií, která má možnost pomocného dodání energie v případě popisovaného stavu. V zimním období je potřebná teplota pro dodávku do podlahového vytápění na úrovni 38 – 42°C a dosažení těchto, byť nižších teplot, je solárním systémem v zimních podmínkách obtížné a i Vámi naznačované předimenzování systému nepovede k zásadnímu navýšení teploty. Proto se obvykle volí pro vytápění tepelné čerpadlo, které lépe zajistí dodávku tepla pro podlahové vytápění a to opravdu celoročně, pro nízkoenergetický dům bude dostačující nejjednodušší systém vzduch/voda. Z pohledu využití solárních kolektorů je pro zajištění maximálního energetického využití vždy volit systém zapojení, který umožní chod zařízení právě i v zimních či podzimních měsících. Pro ohřev teplé vody doporučujeme instalaci samostatného zásobníku, ve kterém vlastně dochází k předehřevu teplé vody. V zimních měsících je tento ohřev na úrovni teploty vody z řadu 8°C na např. 15°C, tato voda pak pokračuje do druhého zásobníku, kde je dohřáta na požadovanou teplotu. V letním období se voda ohřívá dostatečně, takže druhým zásobníkem pouze protéká bez potřeby dodání energie z dalšího zdroje. Tento systém je opravdu schopen procovat prakticky celý rok a využít sluneční energii maximálně. Na závěr je asi objektivní konstatovat, že instalace solárního systému pro využití k vytápění je jednoznačně investicí s dlouhodobou návratností. S pozdravem J. Marousek
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Marousek* - tisk