MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.9.16 / dotaz č. 72705
Dobrý den,
lze nad objektem parní kotelny s 2 ks kotlů 6tun+8tun spalující ZP vybudovat nástavbu pro kinosál pro 67osob
( shrom. prostor )?
pokud ano, tak za jakých podmínek.

děkuji za brzkou odpověď
Dobrý den,
Vámi popisovaná kotelna je kotelna I. kategorie. Pro tento typ kotelen stanoví vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 v §5, odst. 1, že jsou zřizovány v samostatných objektech. Zároveň ale v §5, odst. 4 připouští možnost, že v technicky zdůvodněných případech se lze, za podmínek schválených orgánem státního odborného dozoru, od ustanovení odstavce 1 odchýlit.
Legislativa tedy striktně takové řešení nezakazuje, bude však záležet na více faktorech (technický stav budovy, možnost vytvořit z kotelny samostatný požární úsek, dispoziční řešení, dodržení hygienických předpisů, atd.). Je otázkou, zda náklady na takové řešení budou z hlediska investora přijatelné.

S pozdravem

M. Joska
Odpovídá:  Ing. Marek Joska* -
Téma:  Legislativa
tisk