MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

21.10.16 / dotaz č. 74869
Dobrý den, mám doma kotel na černé uhlí o výkonu cca 50 kW a slyšel jsme informaci o nutnosti nově provádět kontrolu kotle. Prosím jak je to.
Dobrý den, děkuji za dotaz.
Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost provést u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle.

Zákon vám předepisuje, jakožto provozovateli stacionárního zdroje (kotle) provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.

Musíte se také připravit na to, že od 1. 1. 2017 budete mít povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit tuto revizi kotle. V protokolu bude označena emisní třída kotle. Pokud ji nepředložíte, bude vám hrozit pokuta až 20 000 korun. Revize budou povinné jednou za dva roky.

Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje podmínky pouze první a druhé emisní třídy. Právě tato zařízení bude nutné během příštích let nahradit. Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní třídy a vyšší.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Lyčka* -
Téma:  Legislativa
tisk