MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.10.16 / dotaz č. 75376
Dobrý deň,u odberu plynu mám u jednej spoločnosti spísanú zmluvu na dobu určitú s 11% zľavou na dodávky plynu.Telefonicky zástupca z inej spoločnosti mi hovoril,že je možnosť aj takéto zmluvy ukončiť bez sankcií a to v prípade, že Energetický úrad vydá nejaké opatrenie, ktorým sa zmení energetický zákon.Chcela by som sa spýtať či je to pravda a bude možné aj takéto zmluvy predčasne a bezplatne ukončiť. Ďakujem
Dobrý den, nejprve obecně k výpovědím

Výpověď smlouvy na dobu neurčitou

Začněme u toho jednoduššího. Pokud ve smlouvě s vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu najdete ustanovení o tom, že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, máte vyhráno. Standardně je totiž možné tyto smlouvy vypovědět a po uběhnutí výpovědní lhůty, můžete odebírat energii od nového dodavatele.

Výpovědní lhůta bývá zpravidla 3 měsíce. Můžete se setkat ale i s výpovědní lhůtou v délce trvání až 6 měsíců. Za vypovězení smlouvy na dobu neurčitou vám nehrozí žádné sankční poplatky.

Pokud jste ještě dodavatele energie neměnili, ani jste nepodepsali žádný dodatek ke smlouvě na fixaci cen energií, je pravděpodobné, že máte smlouvu na dobu neurčitou. Ta byla dříve standardem a stále ji má většina domácností. „Dosud je více smluv na dobu neurčitou s možností běžné výpovědní lhůty,“ uvedl Petr Holubec z Pražské energetiky (PRE).

Výpověď smlouvy na dobu určitou

Energetický trh se nicméně proměnil. Objevila se celá řada produktů s tzv. fixací cen, které jsou běžně uzavírané na dobu určitou, a to nejčastěji v délce trvání 24 měsíců. Co to pro zákazníka znamená? Vypovězení takové smlouvy je komplikované. Protože pokud se rozhodnete odejít dříve, tj. od smlouvy odstoupit dříve, než uběhne doba, na kterou byla sjednaná, čeká vás zaplacení sankčních poplatků.

Výše sankčního poplatku za předčasně odstoupení od smlouvy na dobu určitou se liší dodavatel od dodavatele. U některého můžete zaplatit 1 000 korun, u jiného až 6 000 korun. Jaké sankce vám při předčasné výpovědi hrozí, najdete buď v obchodních podmínkách, nebo vám konkrétní částku sdělí dodavatel.

Vypovědět smlouvu na dobu určitou je mnohem komplikovanější. Máte v podstatě několik možností:

Počkat, až smlouva na dobu určitou uplyne. Ohlídejte si ovšem datum jejího vypovězení! Aby to nebylo málo komplikované, většina dodavatelů vám smlouvu automaticky prodlouží, pokud jim včas písemně neoznámíte, že od ní chcete odstoupit. Učinit tak musíte v rozmezí do 3 týdnů až 3 měsíců před jejím vypršením. Konkrétní termín najdete v obchodních podmínkách.
V případě, že na elektřině nebo plynu můžete přechodem k novému dodavateli ušetřit vyšší částku, vyplatí se uvažovat o předčasném vypovězení smlouvy na dobu určitou. Takové rozhodnutí bývá rentabilní především u domácností, které vytápí plynem, kde může být roční úspora kolem 5 – 10 tisíc korun.
Můžete také požádat stávajícího dodavatele, aby vám změnil smlouvu z doby určité na dobu neurčitou. Záleží na jeho ochotě, jak vám v tomto případě vyjde vstříc.
Dodavatel zpravidla smlouvu ukončí, pokud požádáte o přepis odběrného místa – většinou totiž v obchodních podmínkách najdete zmínku o tom, že smlouvu je možné ukončit v případě tzv. přepisu odběrného místa na jinou osobu. To je možné i v rámci rodiny, když se například změní majitel nemovitosti. „Prarodiče na nás přepsali dům a zároveň jsme řešili i nového dodavatele elektřiny. Protože měli smlouvu na dobu určitou, podali jsme výpověď a žádost o přepis. Museli jsme k tomu doložit darovací smlouvu. Dodavatel nám vyšel vstříc a smlouvu ukončil,“ uvedla mladá žena z Oseka u Rokycan. Přepis odběrného místa je určitě zajímavé řešení, jak vypovědět komplikovanou smlouvu na dobu určitou. Nicméně dodavatel po vás bude požadovat doklad, kterým doložíte, že došlo ke změně majitele – např. darovací smlouva, úmrtní list apod.

Dále lze vypovědět za určitých podmínek smlouvu např. při domovním prodeji viz. dále

Podle tohoto ustanovení „V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele
uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo
mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět
smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení
dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána
držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka
a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené
na dobu neurčitou.“

Co se týká výpovědí stávajících platných smluv na dobu určitou, to dle mého názoru není možné. Nesetkal jsem se nikdy s tím, že by zákon měnil stávající smlouvy.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* -
Téma:  Plyn
tisk