MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

3.11.16 / dotaz č. 75650
Dobrý den paní Píšová,

děkuji za Vaši odpověď. V rámci zavádění EnMS hodláme realizaci rozdělit na etapy. Tzn. že každý rok bude do systému zahrnuto cca. 10 organizací se svými budovami. Znamená to tedy, že na začátku bude jedna příručka a jedna politika, v níž budou vymezeny tyto organizace? A v dalším roce se bude výčet organizací v dokumentace EnMS rozšiřovat? Je možné pro každou organizaci vytvořit zvlášť akční plán?
Předem děkuji za odpověď.
Ještě jednou dobrý den,
pouze malá poznámka k Vašemu plánu na rozšiřování hranic systému EnMS - pokud bude v prvním roce do systému zahrnuto například deset organizací, bude certifikace systému EnMS provedena pro těchto deset organizací. Jakoukoliv změnu hranic systému (počet organizací) bude zapotřebí "posvětit" při násedném recertifikačním auditu.
Principielně ale bude jedna společná příručka, jedna politika a další dokumenty, kde budou vymezeny hranice systému (počet oprganizací). Při změnách počtu organizací zařazených do systému EnMS dojde i ke změnám dokumentace. Protože budete mít i společné energetické cíle, měl by být společný i akční plán, kde budou uvedeny konkrétní opatření pro splnění cílů. Protože i jednotlivá opatření mohou mít různou prioritu, je možné (ba i pravděpodobné), že v akčním plánu nebudou v některých letech uvedeny cíle pro každou z organizací, která je zařazena do systému.


S pozdravem

P. Píšová
Odpovídá:  Ing. Petra Píšová* -
Téma:  Legislativa
tisk