MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

3.11.16 / dotaz č. 75821
Dobrý den,
letos jsem zakoupil rodinný dům, který má věcné břemeno a to telefonní ústřednu spravovanou firmou Cetin. Cetin má ve správě dvě místnosti. Jedna s vytápěnou ústřednou a jednu prázdnou. Tuto prázdnou místnost i přes několik písemných urgencí (emailem) dosud nevytápí a tím nedodržují topný režim vyplívající z vyhlášky č. 194/2007 Sb. (pravidla pro vytápění) a zákona č. 40/1964 Sb. Můžete mi prosím poradit, jak mám v tomto případě postupovat? Tato místnost má navíc otevřené průduchy ven a tím pádem promrzá, navíc přímo sousedí s dětským pokojem mé 8 leté dcery.
Dobrý den,
začnu obecně. Přes každou konstrukci oddělující dva různé prostory s různou teplotou logicky dochází k tepelnému toku. Nadměrný tepelný tok může způsobovat různé problémy. Tyto problémy mohou být ekonomické (vyšší tepelný tok znamená vyšší náklady na vytápění vytápěného prostoru) nebo hygienické (nemožnost vytopit vytápěný prostor na potřebnou teplotu nebo kondenzace či růst plísní na vnitřním povrchu konstrukcí nevytápěného prostoru). Z těchto důvodů se stanovují tepelnětechnické požadavky na oddělující konstrukce, zejména požadavek na součinitel prostupu tepla. Tyto požadavky jsou stanoveny v normě ČSN 730540-2 a jsou závazné vyhláškou o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. Požadavky na konstrukce oddělující vytápěný prostor a venkovní prostředí jsou samozřejmě přísnější, než požadavky na konstrukce oddělující dva vnitřní prostory vytápěné na různé prostory. V krajním případě nejsou na konstrukci kladeny žádné nebo naprosto minimální požadavky na součinitel prostupu tepla. To se týká konstrukcí, které oddělují prostory vytápěné na stejnou teplotu. Toto je zřejmě i Váš případ. Projektant, který projektoval Váš dům (je jedno v jaké době) zřejmě navrhoval stěnu mezi pokojem Vaší dcery a místností ústředny jako konstrukci oddělující 2 stejně vytápěné místnosti. Proto lze předpokládat, že tepelněizolační schopnost konstrukce je velmi nízká. Toto by samozřejmě nevadilo v případě, kdyby byla v místnosti ústředny teplota blízká teplotě v pokoji Vaší dcery. Logicky se problém objeví, pokud je teplota v ústředně nižší.

Nepopisujete přesně typ problémů, nicméně je zřejmé, že existují principielně 2 cesty v jejich vyřešení:
1) zvýšení teploty v místnosti ústředny
2) zvýšení izolační schopnosti stěny - zateplením ideálně ze strany ústředny, technicky možné, ale složitější a dražší je zateplenení ze strany pokoje Vaší dcery

Nejsem právník, ale v případě 1) bych spíše neargumentoval vyhláškou 194/2007 Sb. Tato vyhláška stanovuje požadavky na dodávku tepla a technické parametry prvků otopné soustavy, podle mého názoru nestanovuje požadavky na úžívání jednotlivých vnitřních prostorů. V tomto případě bych hledal řešení spíše v občanském zákoníku. Tam jsou stanoveny například požadavky na užívání bytů takové, aby nemohlo docházet k poškozování ostatních uživatelů bytů v domě. Toto by se mohlo dát obecně vztáhnout i na Váš případ.

Určitě bych ale doporučil jít cestou dohody s provozovatelem ústředny. Je možné pro provozovatele nebude možné z různých důvodů akceptovat zvýšení teploty v ústředně. Pak může být vhodné jít cestou 2), tedy zateplením stěny ze strany ústředny, a to zřejmě na náklady uživatele ústředny. V případě, že pokusy o dohodu budou neúspěšné, je možné provést zateplení ze strany pokoje Vaší dcery (pozor zateplení ze strany teplejšího prostoru má určitá úskalí - vhodné konzultovat s odborníkem) a náklady na realizaci zateplení zpětně požadovat (vymáhat) po provozovateli ústředky.

S pozdravem
Tomáš Kupsa

Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa* -
Téma:  Legislativa
tisk