MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

14.11.16 / dotaz č. 75998
Dobrý den,
řešíme problém přenosu zvuku přes dělící stěnu dvojdomu. Soused do této dělící stěny o šířce 30 cm zasekal vodovodní potrubí a u nás slyšíme každé jejich otočení kohoutku. Na naší straně jsme si udělali protihlukovou stěnu, bohužel tomuto hluku nebrání. Můj dotaz tedy zní, jestli je vedení instalací v dělící stěně dvojdomu možné a popř. který právní předpis toto upravuje.
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz.
Od října 2010 platí v České republice čtvrtá část evropské normy pro vnitřní vodovody s označením a názvem ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž. V souvislosti se zavedením této normy do soustavy ČSN (odstranění rozporů mezi evropskou a národní normou) bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody, která je platná rovněž od října 2010 Norma stanovuje požadavky a poskytuje doporučení pro montáž vnitřních
Norma platí pro:
• nové vnitřní vodovody,
• výměny a opravy vnitřních vodovodů stávajících.
Potrubí v budovách
Vodovodní potrubí se nemá dotýkat stropních nosníků, trámů, podlahových desek ani jiných potrubí. Při případném kontaktu se pro minimalizaci přenosu hluku má mezi trubku a stavební konstrukci vložit vhodný izolační materiál.
Potrubí uložená pod omítkou (zakrytá)
Zakrytá potrubí uložená v ochranných trubkách nebo v izolaci musí být vedena v instalačních šachtách nebo drážkách ve zdech, popř. v řádně provedených kanálech v podlaze. Pokud je potrubí uložené v ochranných trubkách nebo včetně izolace zabudováno do stavební konstrukce (např. do betonových podlah nebo stěn), je nutné zajistit, aby nemohlo dojít k jeho deformaci nebo posunutí. Ochranné trubky ve stropech musí být ukončeny nejméně o 30 mm výše, než je úroveň dokončené podlahy, aby se předešlo možnému zatečení rozlitých kapalin. Tepelná roztažnost trubek je u potrubí z plastů vedeného v ochranných trubkách zabezpečena, vhodné je však upevnění vodovodní a ochranné trubky v místě výstupu ze stěny nebo podlahy.
Prostupy potrubí stavebními konstrukcemi
Potrubí procházející stavebními konstrukcemi nesmí být vystaveno působení vnějších sil a musí mít možnost volně se prodlužovat nebo zkracovat. Potrubí procházející stěnami nebo stropy musí být opláštěno. Prostupy potrubí požárně dělicími stěnami a stropy nesmí nepříznivým způsobem ovlivnit jejich integritu a musí být provedeny podle národních nebo místních předpisů (zejména ČSN 73 0810). Rýhy, výklenky nebo drážky v nosných částech stavební konstrukce nesmí narušit její integritu.
Ze zvýrazněných ustanovení částí citované normy je zřejmé, že vodovodní potrubí má být uloženo v instalačních šachtách nebo drážkách ve zdech, případně má být mezi trubku a stavební konstrukci vložen vhodný izolační materiál, který omezí přenos zvuku do stavební konstrukce.
Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk