MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.12.16 / dotaz č. 76543
Dobrý den,
Jaká legislativní omezení a nařízení musím splnit, když plánuji výstavbu plynové kotelny pro zásobování podniku teplem a vodní párou.

Plynová kotelna bude umístěna v areálu podniku v samostatné budově. Podnik je umístěn v průmyslové oblasti. V blízkém sousedství kotelny jsou další objekty.

děkuji za odpověď
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídám následující:
Pro kotelny na plynná paliva platí ČSN 070703 (leden 2005). Pro účely této normy jsou kotelny s kotly na plynová paliva rozděleny do tří kategorií, a to podle jmenovitého tepelného výkonu kotlů (více ČSN 070703).
Umístění a stavební řešení kotelny musí být v souladu s ČSN 070703, popř. 730804 (2010) a souvisejícími normami..
Pro vlastní vnitřní rozvod od předávacího místa plynu ke spotřebičům platí ČSN EN 1775 (2008) a TPG70401.
Doporučuji se obrátit na autorizovaného projektanta stavaře a projektanta plynových zařízení.

S pozdravem

Ing. Josef Šťastný
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk