MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

29.12.16 / dotaz č. 76684
Dobrý den, plánujeme na rok pronajmout garsonku ve starším rodinném domě. Musíme si kvůli tomu nechat zpracovat PENB?
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění říká, že vlastník budovy je povinen opatřit si průkaz kromě jiných případů i při pronájmu ucelené části budovy. Ucelenou částí budovy je v daném případě byt (garsonka). Povinnost platí pro nové smlouvy uzavírané po 1.1. 2016.
Průkaz se nemusí opatřit v případě, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1.1. 1947.
Větší změnou dokončené budovy je ve smyslu zákona 406/2000 Sb. změna dokončené budovy na více 25% obálky budovy.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk