MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

3.1.17 / dotaz č. 76712
Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem, předem se omlouvám, pokud jsem špatně.

Dotaz zní:
Ráda bych se zeptala, bydlím v domě, který má dole v přízemí plyn. kotelnu / kotel jen pro tento dům. Podlahová plocha TUV - ohřev 1522,61m². 5.pater. Ohřev TUV je pro rok 2015 372GJ na 235m3, což je 1,58 GJ na ohřev 1m3. Není to v rozporu s vyhláškou č.194/2007, protože uvedené množství spotřebované energie pro ohřev vody je vyšší než limit?

Děkuji.
Vyhláška 194/2007Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, pak stanoví uvedená pravidla a měrné ukazatele ad., čímž provádí ustanovení zák. 406/2000Sb. o hospodaření energií.

Tepelné ztráty v rozvodu TUV (teplé vody)se u bytového domu uplatňují vždy, což je dáno prostupem tepla z rozváděného media do okolního prostředí. Tato ztráta zvyšuje někdy i velmi podstatně náklady na přípravu TUV. Výše tepelné ztráty záleží na kvalitě a provedení tepelných izolací na těchto rozvodech. Dle uvedeného předpisu vyhl. 194/2007Sb. se uvádí 2 směrná čísla na ekonomiku ohřevu teplé vody : Při přípravě TUV v budově je zde uvedeno v příloze : Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody při měření nebo stanovení spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody 0,17 GJ/m2.rok nebo 0,30GJ/m3. První údaj je vázán na Celkovou podlahovou plochu budovy, což je údaj stanovený dle §2 p) zák. 406/2000Sb. Druhý údaj je vztažen na množství ohřáté TUV.
Tyto hodnoty jsou dle §5 vyhlášky Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených staveb, což nevím jestli je u Vás tento případ. Plnění těchto směrných čísel je možné, pouze a jen pokud jsou tepelné rozvody vč. stoupaček správně provedeny vč. příslušných tepelných izolací v předepsané síle.
Vyhláška dále stanovuje v § 4 odst. (4) nepřekročitelné limity spotřeby tepelné energie na dodávky teplé vody, které odpovídají měrným spotřebám na její přípravu a dodávku zvýšeným o 50% oproti hodnotám uvedeným v příloze č. 2. Nepřekročitelné limity tedy činí:

1. Při přípravě teplé vody v zásobované budově 0,255 GJ/m2.rok nebo 0,45 GJ/m3,
2. Při přípravě teplé vody mimo zásobovanou budovu 0,315 GJ/m2.rok nebo 0,525 GJ/m3
Tj. Vámi uvedená spotřeba převyšuje tentolimit
K Vašemu údaji nemohu posoudit jak byl vyhodnocen – nicméně vždy je potřebné porovnávat údaje, které k sobě patří a jsou měřeny a nelze pak srovnávat údaje, které měřeny nejsou a jsou stanovovány nějakým paušálním postupem. Dále technicky také není možné docílit, aby bytové vodoměry měly v součtu shodný náměr s vodoměrem u ohřevu TUV v kotelně na vstupu do zásobníku. V některých případech se množství nákladů na teplo v TUV stanovuje rozdělením celkové spotřeby paliva a celkových nákladů s použitím uvedených směrných čísel.

Hlavní možností ke snížení ztrát je osazení (rekonstrukce) předepsané tepelné izolace na rozvodu, event. celého rozvodu. Další možností je řízení časové cirkulace TUV po budově, event. i časové řízení jejího ohřevu v době kdy je teplá voda používána – zde by bylo potřebné dojít k nějaké dohodě s ostatními vlastníky bytů. Pokud jsou tepelné izolace v horším stavu může být toto druhé opatření velmi přínosné při poměrně malých nákladech.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - tisk