MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.1.17 / dotaz č. 76900
Dobrý den

Od června roku 2014 provozujeme na střeše rodinného domu FVE 5.76kW na základě licence s připojením na distribuční síť a prodejem přebytků společnosti EON na základě smlouvy.
Není nám zcela jasná legislativa co do povinností s administrativou.
Po udělění licence jsme se, sice se spožděním, ale přece, zaregistrovali u operátora trhu.
Dotaz č.1 - jakou další povinnost co do vykazováni, reportování atp. máme ve vztahu k ERU a jiným institucím?

Dotaz č.2 - bylo by možno licenci zrušit dle nového zákona, kde se hovoří o tom, že FVE do 10 kW lze provozovat bez licence, a jestliže ano, jak při tom postupovat.

Velice bych uvítal kontakt na poradce, který se problematikou této legislativy zabývá.
Mnohokrát děkuji za odpověď a přeji hodně úspěchů v novém roce.
Dobrý den,
děkujeme za vaše dotazy.

ad 1/: Jako držitel licence na výrobu elektřiny vykazujete údaje pouze OTE. Podrobnosti na webu OTE:
https://www.ote-cr.cz/poze/vyplnovani-vykazu/obnovitelne-zdroje/vyplnovani-vykazu-obnovitelne-zdroje
Na ERÚ od vás už žádné vykazování chtít nebudou, informace dostávají od OTE.

ad 2/:
Licenci můžete zrušit a provozovat FVE bez licence. Důležité je zajistit souhlas distributora s připojením k síti (ten už v současnosti máte) a současně zajistit, aby nedocházelo k přetokům elektřiny z FVE do sítě. Přijdete tak o možnost prodávat přebytky (prodej elektřiny je možný jen s licencí). Podrobnější informace na webu ERÚ:
https://www.eru.cz/cs/licence/informace-pro-drzitele
Pokud zrušíte licenci, přestanete být výrobcem dle zákona a tím vám odpadne i povinnost vykazovat údaje na OTE.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný


Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - tisk