MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

2.2.17 / dotaz č. 77223
Dobrý den,

chtěl bych Vás v rámci EKIS požádat o radu v následující záležitosti. Byl jsem dotázán, zdali je nutno zpracovat PENB (a zdali musí plnit požadavky na ENB) v případě změny stavby před dokončením, když tato stavba byla povolena v r. 1995 a dosud nebyla zkolaudována. A navíc povolená stavba byla v konstrukčním systému "OKÁL", přičemž stavebník ji zrealizoval z cihelných bloků (Havřické bloky). Úředník na stavebním úřadě si nebyl jistý jednoznačnou odpovědí, proto se obracím na Vás.

Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
(níže odpověď pouze z pohledu "energetické náročnosti")
pokud by nenastaly změny požadavcích v době podání žádosti o stavební povolení a žádosti o změnu stavby před dokončením,
je odpověď poměrně jednoduchá. Objekt v obou případech musí splnit požadavky na novostavby.

Problémem je, pokud mezi datem vydání stavebního povolení a datem žádosti o změnu stavby před dokončením došlo ke změně požadavků na novostavby. V tomto případě velmi výrazně a to dokonce několikrát. Stavba splňující požadavky v r. 1995 po novostavby by v roce 2017 v žádném případě požadavky na novostavbu nesplnila.

Předpokládám, že i vydání povolení SÚ mívají omezenou platnost. A pokud je již neplatné (předpokládám), je nutno celý proces podstoupit znovu a s novými požadavky. A stručně vzato by tedy RD musel splňovat současné požadavky na ENB. Přeci jenom za vznik této situace může stavebník - objekt nebyl zkolaudován 22 let od vydání původního stavebního povolení.

V těchto ojedinělých případech bych však doporučil tuto záležitost individuálně projednat na SÚ a rozumě se dohodnout (jedná se jen o RD). Důležitým podkladem je rozestavěnost stavby (tedy možnost ještě ekonomicky efektivně měnit parametry tak, aby splňovala současný požadavek pro novostavbu).

Doplnění od tazatele:
Zeptal jsem se, jak je to, v tomto případě, s platností stavebního povolení, a to údajně platnosti nepozbylo. A v současné době je vydáváno povolení prodloužení dokončení stavby. Myslíte tedy, že by stavba měla plnit ENB dle §7 odst. 1 zák. 406/2000? Nebo je to jinak?

Doplnění odpovědi:
Stavba při změně stavby musí splnit platné požadavky na ENB platné v době žádosti o změnu stavbu před dokončením.
Právě proto, že v tomto dlouhém období (mezi vydáním stavebního povolení a žádostí o změnu stavby před dokončením)
došlo k několika zásadním změnám a zpřísnění požadavků na ENB, doporučoval jsem toto individuálně projednat na konkrétním SÚ,
co je ještě ekonomický realizovatelné a co již nikoliv pro dosažení splnění současných požadavků na ENB při změně stavby před dokončením vzhledem k současné rozestavěnosti/stavu objektu.

Současné požadavky na ENB jsou totiž nastaveny vyhláškou tak, aby byly vždy na nákladově optimální úrovni.
U nové stavby to znamená už cílit na tyto požadavky adekvátním řešením projektu, protože v této době se
ovlivňuje řešení objektu z hlediska ENB nejsnáze. Pokud je již stavba před dokončením, tak některé
okolnosti už zlepšit nelze bez ekonomicky neefektivních (zmařených) investic do původního řešení.

Proto doporučuji to individuální jednání na SÚ.

S pozdravem
Martin Varga