MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

6.2.17 / dotaz č. 77289
Přejí dobrý den,

rád bych se zeptal, zda musí být energetický specialista pojištěn i když vlastní činnost zatím nevykonává. Tj. nezpracovává energetické audity, posudky, PENB, kontroly kotlů atd.

Děkuji za odpověď
Vážený pane kolego,
povinnost pojištění se vztahuje pouze na energetické specialisty provádějící energetický audit a posudek. Pro ostatní tato povinnost neplatí. Pojištění musí trvat po dobu výkonu činnosti. Viz §10 odst. 6 f) zákona:

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,

Současně také platí, že každý energetický specialista (i ten, povinně pojištěný být nemusí, tj. který provádí PENB, kontroly kotlů a klimatizací) je povinen nahradit škodu, kterou způsobil. Viz §10 odst 10 zákona. Tj. například pokud by PENB nesprávně stanovil energetickou náročnost budovy a kupující by byl uveden v omyl a koupil nemovitost s jinými parametry, mohl by chtít nahradit vzniklou škodu. Je tedy v zájmu každého specialisty sjednat si odpovídající pojištění. Škoda samozřejmě může být uplatňována i v době, kdy specialista už činnost nevykonává.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Legislativa
tisk