MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.2.17 / dotaz č. 77513
Dobrý den,
pořídili jsme si komerční objekt, který je tvořen několika komerčními jednotkami, které pronajímáme. V současné době nejsou na otopných tělesech osazeny měřiče spotřeby tepla - slyšela jsem, že prý pro komerční prostory bez bytové funkce od r. 2015 nejsou povinné. Je tomu opravdu tak?

Zároveň moc nevím podle jaké vyhlášky/ zákona mám rozúčtovávat náklady na vytápění? Našla jsem vyhlášku 372/2001 Sb, tak ale jestli jsme správně pochopila je překovaná a nové jsou vztažené k bytovým domům a ne ke komerčním nebytovým objektům.

Mohu do rozúčtování nákladů na vytápění nájemníkům zaúčtovat nové čerpadlo, které se muselo vyměnit u kotle, protože se staré nefungovalo?

Je možné v rámci rozúčtování nákladů na vytápění vytvářet i finanční rezervu na případné opravy spojené s kotlem?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
povinnost instalovat "měřiče" tepla platí jen pro bytové domy a víceúčelové stavby. Viz zákon č. 406/2000 Sb. v §7, odst. 4 g):

[vlastník budovy má povinnost] vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění...

Víceúčelová stavba a bytový dům jsou definovány v příloze 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Pokud je tedy vaše nemovitost zapsána v katastru jinak (např. jako stavba technického vybavení), nemáte povinnost "měřiče" instalovat. Rovněž můžete rozúčtovat teplo jakýmkoli způsobem, třeba podle podlahové plochy. Nejjednodušší je stanovit tento způsob v nájemní smlouvě. Můžete samozřejmě instalovat "měřiče" a postupovat podle vyhlášky č. 269/2015, budete-li chtít (nahradila vámi zmiňovanou vyhl. 372/2001 Sb.).

Pokud máte budovu, kde jsou i byty, pak se musíte řídit zákonem č. 67/2013. Ten rozlišuje 2 případy:
- nemáte povinnost instalovat "měřiče" (tj. nejde o bytový dům ani o víceúčelovou stavbu) - pak můžete rozúčtovat teplo libovolným způsobem, na kterém se shodne 100% nájemníků. Nic vám nebrání stanovit např. v nájemní smlouvě, že se bude postupovat podle vyhl. č. 269/2015.
- máte povinnost instalovat "měřiče" - pak musíte postupovat podle vyhl. č. 269/2015.

Jestliže se při rozúčtování nákladů musíte řídit zákonem č. 67/2013, pak nemůžete do nákladů na vytápění zahrnout opravy a revize ani rezervní fond na obnovu zařízení. Ten, kdo zákon vymyslel, patrně předpokládal, že tyto náklady se mají hradit z fondu oprav.

S pozdravem
J. Truxa, K: Srdečný

Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - tisk