MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.2.17 / dotaz č. 77643
Dobrý den. Mám dotaz, zdali je někdo schopen vypočítat náklady na vytápění elektřinou, pokud mám k dispozici vyúčtování za můj dům. Situaci, kterou řešíme je taková, že dodavatel plynu zde má monopol - vedení v zemi je jeho, takže nelze změnit dodavatele plynu. Účtuje sice za kubík plynu cca 11CZK včetně DPH, ale díky fixní složce, kterou účtuje za "vedení" se dostávám na 19,6CZK za kubík. Zajímalo by mě, zdali by se mi vyplatilo pořídit kotel na elektrickou energii. V případě potřebných doplnění jsem k dispozici. Dům je energetická třída B, vytápění a ohřev vody plynem, vaříme na elektřině. Obytná plocha domu 121m2, dvě patra.
Vážený pane,

pokud jde o konkrétní výpočetní posouzení volby vhodného zdroje tepla pro Váš dům, obávám se, že jde o konstrukci rozsahově nad rámec konzultace v rámci poradenství i-EKIS. Na vyhodnocení nelze nahlížet pouze z pohledu zdroje tepla, ale je nutné zohlednit synergické vlivy volby energonositelů, jako je zahrnutí vlivu výhodnějšího tarifu odběru elektřiny ve prospěch ostatních spotřeb v domácnosti, zahrnout provozní náklady na opravy a údržbu pro jednotlivé zdroje tepla, provozní náklady v podobě revizí zařízení, investiční náklady do nového zdroje, vč. úprav elektroinstalace, revize a případné další.

Přestože cena zemního plynu, kterou uvádíte je vyšší (cca 1,84 Kč/kWh), cena elektrické energie pro vytápění v sazbě D45d může být ve výši cca 2,15 Kč/kWh a přínos levnější elektrické energie pro veškerou spotřebu domu nemusí navýšení ceny za vytápění zcela vykompenzovat. Pokud ale Vaše spotřeba elektřiny je vysoká, např. významně využíváte jiné než běžné spotřebiče v domácnosti (hobby nebo profi el. zařízení), může se výhodnost na stranu elektřiny převážit. Proto je nutné případ posoudit podrobněji, a to bez detailnější znalosti provozu a spotřeb zcela nejde.

Pro základní srovnání Vám mohu doporučit portál TZB-info, kde je k dispozici poměrně komplexní kalkulátor, který uvedené podmínky dokáže zahrnout a který lze intuitivně vyplnit na základě Vámi známých údajů o objektu, jeho provozu a spotřebách energie. Můžete také zadat konkrétní cenu nakupovaného zemního plynu, nemusíte vycházet s přednastavených cen vybraných dodavatelů. Zjistíte zde rozdíl mezi provozními výdaji jak pro stávající systém, tak pro zvažovaný el. kotel a ten si můžete srovnat s hodnotou investice do nového zdroje.
(http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info)

Pokud budete chtít na uvedený příklad zpracovat podrobnější analýzu, doporučuji se obrátit na jakéhokoliv projektanta ÚT nebo energetického specialistu, který by Vám měl být schopen tuto technicko-ekonomickou analýzu zpracovat.

Přeji správnou volbu při rozhodování.

Petr Šrutka
Odpovídá:  Ing. Petr Šrutka* - tisk