MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

27.2.17 / dotaz č. 77678
Dobrý den,
v rodinném domě topím kotlem z roku 2010
emisní třídy 1. Topím výhradně dřevěnými ekobriketami. Jestli a proč musím měnit kotel za emisní třídu nejméně 3.,když z komína není vidět ani žádný kouř, pouze chvíli po přiložení. Děkuji za odpověď.
Hezký den,

je zjištěno, že kotle 1. emisní třídy již nevyhovují stále přísnějším požadavkům na emise a znečištění ovzduší. Věřím, že můžete při spalování ekobriket mít z komína minimálně viditelný kouř. Nevypovídá to však o množství emisí, které lze zjistit pouze provedeným měřením. Můžete zkusit oslovit odborníka na měření emisí, abyste věděl jaká je skutečnost.

Důvodem je novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost od 1. září 2012 a která nařizovala do konce roku 2016 provést autorizovanou revizi kotlů na tuhá paliva a že od ledna 2017 jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o této revizi.

Při nedodržení termínu jim hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Od září 2022 budou mít domácnosti povinnost na základě těchto revizí prokázat, že jejich kotel normám vyhovuje a splňuje podmínky alespoň třetí emisní třídy. V opačném případě jim bude hrozit pokuta až 50 000 korun. Kontrolním orgánem přitom bude příslušný obecní úřad.

Zákon provozování starších nevyhovujících kotlů přímo nezakazuje, ale v praxi byste musel mít za prokázané, že jsou splněny platné podmínky (zejména vysoká účinnost, nízké emise) pro jejich ekologický provoz.

Ještě pro vysvětlení:

Uvádí se, že emisní třídy specifikují účinnost a míru vypouštěných emisí kotlů na tuhá paliva podle normy ČSN EN 303-5. Současné kotle nové generace jsou vyráběny s emisní třídou 3 ,4 nebo 5. Staré kotle první a druhé emisní třídy jsou již považovány za zastaralé, a od roku 2022 je nebude možno ani provozovat. Po roce 2022 tedy bude možné používat už jen úspornější a ekologičtější kotle třetí a vyšší emisní třídy, včetně kotlů splňujících tzv. Ekodesign.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* -
Téma:  Legislativa
tisk