MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.2.17 / dotaz č. 77741
Dobrý den, můj dotaz se týká rozdělení spotřeby tepla z předávací stanice na teplo pro ÚT a TUV při společném měření. Na školeních mi nikdy nebylo konkrétně odpovězeno, jen jsem byla odkázána na vyhl.194/2007 ve znění vyhl. 237/2014. Dům je zateplen a má vyměněna okna. Takže by se mohlo postupovat dle § 5 odst. 1. Jenže § 7 odst. 3a)hovoří přímo o předávací stanici. Ale metodický pokyn k vyhlášce 269/2015, k § 2 - vymezení pojmů říká, že § 7 vyhl. 237/2014 lze použít je-li teplo v zúčtovací jednotce využíváno jinak. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Tam, kde je společná příprava teplé vody a tepla bez samostatného měření (předávací stanice, plynová kotelna apod.) je možné náklady na ohřev studené vody pro výrobu teplé vody a náklady na teplo rozdělit jinak než v poměru 40% teplá voda a 60% teplo než to bylo před novelou vyhlášky č. 372/2001 Sb, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Množství tepla na ohřev studené vody je možné stanovit podle potřeby tepla na ohřev vody zjištěné mimo topné období. V letních měsících se zjistí potřeba tepla na ohřev vody na 1 m3 a touto potřebou tepla se bude násobit spotřeba studené vody na ohřev TV v topném období, zbytek potřeby tepla připadne na vytápění. V letních měsících tak může veškerá spotřeba tepla připadat pouze na teplou vodu, nikoliv 60 % na teplo jako dosud. Nejedná se o změnu způsobu rozúčtování, ale pouze o změnu stanovení výše nákladů na teplo a teplou vodu. Pro schvalování této změny není zapotřebí 2/3 nájemců v domě dle předpisu č. 67/2013 Sb., ale o tomto stanovení nákladů rozhodne vedení družstva/SVJ, není-li ve stanovách určeno jinak.

S pozdravem

EKIS Ostrava KEA

Odpovídá:  Ing. Tomáš Kaleta* - tisk