MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.3.17 / dotaz č. 78104
Dobrý den, prosím máme střední školu kde je stará plynová kotelna (dva plynové stacionární kotle) a nepřímotopný zásobník TV na 2000 l. Bude probíhat rekonstrukce kotelny, kde budou instalovány dva nové kondenzační kotle. Dotaz zní na způsob přípravy TV (TUV). Je z pohledu energetické úspory a ekonomických nákladů na pořízení a provoz lépe mít v kotelně nepřímotopný zásobník s ohřevem od kotle, nebo přímotopný plynový kondenzační zásobník ? Kotelna je umístěna přímo v budově školy, rozvod teplé vody jsou do sprch tělocvičny, do tříd a na WC, kuchyně není. Rozvod TV je osazen cirkulací, nově by byl postačující zásobník na 500l. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

Děkuji za dotaz. Z hlediska ekonomiky provozu ke způsobům přípravy TV, které uvádíte, mohou být uvažovány následující zásady.

Při řešení přípravy TV nově instalovanými kotli, můžete TV připravovat v nepřímotopných zásobnících, a to dvěma způsoby. Buď za pomoci integrovaného trubkového výměníku v typizovaném zásobníku, kdy ale přichází nevýhoda nutného udržování vyšší teploty topné vody, tedy i vratné, a tím omezené využití kondenzačního režimu na zdroji. Nebo lze TV připravovat v nepřímotopném zásobníku pomoci externího deskového výměníku individuálně výkonově dimenzovaného tak, aby umožnil TV připravovat při nižších teplotách topné vody a stále tak byl umožněn kondenzační režim. Jako drobnější nevýhoda řešení s deskovým výměníkem může být uvedeno jeho budoucí snižování účinnosti vlivem zanášení kaly a nečistotami v soustavě, čemuž se dá bránit filtry nebo kalníky. Dalším hlediskem při přípravě TV zdrojem v nepřímotopném zásobníku může být vazba možnosti snížení výkonu zdroje na úroveň potřebou pro přípravu TV. Jinými slovy, pokud potřeba výkonu na přípravu TV je nízká ve srovnání s minimálním výkonem zdroje, může to vést k neefektivitě v provozu. Také lze zmínit provoz po ukončení topné sezony, kdy zdroj tepla bude natápět pouze zásobník TV a přitom bude nutně topit také zvýšený objem vody v topném okruhu minimálně v rozsahu rozvodu kotelny (velikost objemu a ztrát tepla však záleží na konkrétním řešení hydraulického zapojení). V provozu školského zařízení je ovšem potřeba TV přes léto pravděpodobně snížená, což je také nutno vzít v úvahu.

U druhé možnosti přípravy TV pomoci přímotopných kondenzačních zásobníků výše uvedené nevýhody, v podobě ztrát tepla v rozvodech ÚT, případná neefektivita provozu naddimenzovaného zdroje tepla nebo obtížné využití kondenzačního tepla, odpadají.

S konkrétním řešením návrhu by Vám měl projektant systému, při zohlednění výše uvedených zásad, být schopen dát odpověď na vhodnější způsob přípravy TV se zohledněním všech místních podmínek. Z pohledu investičních nákladů na pořízení není bez podrobnější znalosti jednoznačné říci, které řešení bude levnější, lze jen předpokládat, že oba způsoby nemusí být nijak dramaticky rozdílné. Zde by Vám opět projektant měl být schopen zajistit cenové kalkulace pro porovnání těchto návrhů.

Věřím, že se dohodou s projektantem doberete nejoptimálnějšího řešení pro Váš systém.

S pozdravem, Petr Šrutka
Odpovídá:  - tisk